Gustav Sjögren och Sigfrid Axelsson

Kompanjonerna hade en byggfirma som bl.a. erhöll uppdraget att uppföra en lärarinnebostad i Vrigstad 1954.