Standardsmide

Christer Lindberg, son till John ”Musse” Lindberg, startade ett smidesföretag 1965 och avvecklade det 1970. Man tillverkade bl.a. stålrörsstegar, staket och utförde reparationer.