Johanssons & Bäckströms Snickerifabrik

Byggmästare Emil Bäckström 1882 – 1945 drev tillsammans med Frans Johansson (1887-1954) på Hoåsen, fabriksrörelse i början av 1900-talet. Bäckström bodde snett emot kyrkan i fastigheten Skogslund, som han byggde 1919.

Var fabriken låg är oklart, men troligen på Hoåsen (Hagen). Däremot vet vi att när kyrkans bänkar 1935 skulle byggas om var det Johanssons & Bäckströms Snickerifabrik, som utförde arbetet.

En bild på Frans Johansson som drev snickerifabrik tillsammans med Emil Bäckström. Hustrun Ellen och Frans sitter framför bostadshuset på Hoåsen cirka 1940.