Skräddare Sigfrid Haegerstam

Sigfrid Johansson föddes 1883 i Milletorp i Korsberga församling. Han var nummer tre i en syskonskara på elva barn, sex pojkar och fem flickor. Med en så stor syskonskara fick säkert Sigfrid ge sig ut i arbetslivet, så fort han var klar med skola och konfirmation.

Han kom i skräddarlära redan som fjortonåring hos en skräddare på orten. Eftersom han senare etablerade sig som skräddare i Eksjö, ligger det nära till hands att tro, att han med sin yrkesutbildning under värnplikten tjänstgjorde i skrädderiet på Smålands Husarregemente i staden.

Innan han öppnade skrädderi i Eksjö, hade han under några år varit anställd vid Kungliga Postverket. Under en av sina resor i postkupé från Nässjö till Stockholm träffade han säkert sin hustru, Hedvig Clausén från Rödeby i Blekinge, vilken arbetade i huvudstaden 1909-1910.

När de gifte sig på pingstafton 1911, hette Sigfrid fortfarande Johansson. Men två och ett halvt år
senare hade han efternamnet Haegerstam. Hur han fick det har inte klarlagts. Sigfrid och Hedvig fick nio barn, tre pojkar och sex flickor.

Sigfrid, som hade etablerat sig som skräddare i Eksjö, var förmodligen i något avseende politiskt engagerad, eftersom han fick epitetet ”den röde skräddaren”. Han passade kanske inte riktigt in i den borgerligt styrda militärstaden Eksjö. Det kan ha varit en av anledningarna till att han 1921 flyttade till Vrigstad, där ändå arbetsuppgifterna för en skräddare måste ha varit betydligt färre än i staden.

Familjen hyrde den första tiden i Vrigstad på andra våningen hos familjen Sandstedt. Men 1927 lät Sigfrid bygga det egna huset med två våningar vid Mejerigatan 2. Bottenvåningen, som familjen disponerade, bestod av tre rum och kök och en liten hall. På övervåningen hade man Erik och Vera Hallström som hyresgäster.

I hörnet på den stora tomten lät Sigfrid bygga en lokal, där han hade sitt skrädderi. På gaveln ut mot gatan fanns ett skyltfönster, och i rummet innanför fanns en enkel disk, och på hyllorna låg tyger, knappar och annan sybehörsutrustning. I rummet innanför låg själva skrädderiet.

Byggnaden inrymde dessutom vedbod och tvättstuga. På tomten fanns egen brunn och en lekstuga för de många barnen. Trädgården var väl tilltagen med många fruktträd och bärbuskar och ett rejält trädgårdsland. I ena hörnet av trädgården fanns en syrenberså.

Sigfrid var en av initiativtagarna till att hemvärnet bildades i Vrigstad 1940. Chef för Vrigstads hemvärnskrets var ”Johansson på Lundholmen” och Sigfrid var hans ställföreträdare. Han hade dessutom hand om kretsens förråd, där den blivande hemvärnsmannen utrustades med uniform, skor, hjälm, gasmask och vapen.

Sigfrid avled på sin sjuttiosjuårsdag 1960. Hustrun Hedvig överlevde honom i tre år.

Uppgifterna är lämnade av Ingemar Eldelid och de baseras sig på samtal med Sigfrids yngsta dotter, Karin Eklund i Älmhult, och med hans barnbarn Anita.

Ingemar Eldelid, gift med Sigfrids barnbarn Anita, reflekterar över en bild: Bilden är tagen i Sigfrids skräddarverkstad i Eksjö, men är även representativ för hans tid som skräddare i Vrigstad. Det finns tyvärr ingen uppgift om när bilden är tagen. Men det breda, svarta sorgbandet på Sigfrids vänsterarm tyder på att någon av föräldrarna (eller svärföräldrarna) har gått bort.

Sigfrids far, Johan August Pettersson, avled den 28 juni 1919, 74 år gammal. Modern levde ända till 1939. Med en kraftigt förstorande lupp har jag undersökt bilderna på väggen. En almanacka visar, att fotot är taget den 28 oktober, och med ganska stor säkerhet alltså 1919. På väggen finns också fem bilder. En av bilderna föreställer fem dragspelande herrar. På en annan bild ser man den kungliga familjen och på en tredje bild en mansperson.

I taket hänger en skomakarlampa samt en rulle med resårband. Rullgardinen är nerdragen, så
fotot är säkert taget på kvällen. På en galge på väggen hänger en överrock, troligen färdig för leverans till kunden. Sigfrid är som alltid själv välklädd, när han arbetar. Han har en anställd, också han klädd i skjorta, slips och väst och med ett fickur i västfickan.

Skräddare Haegerstam år 1923. På bilden tillsammans med barnen Georg, Göta och Britta. Britta sitter på sin moster Inga Nilssons arm. Till höger står Vera Hallström. Bilden är tagen framför Sandstedtska huset, som låg på nuvarande Jotos/Hemköps parkering.

Sigfrid Haegerstam i sitt skrädderi i Eksjö 1920. Till vänster Vera Johansson, som följde med vid flytten till Vrigstad, där hon senare gifte sig med Erik Hallström.

Hemvärnschefen Harald Johansson och hans ställföre-trädare Sigfrid Haegerstam med hemvärn och lottor uppställda för att ta emot kung Gustav VI Adolf på torget 1954.