Torget 8

Verksamheter i Torget 8.
1939 I det nybyggda huset fanns från början Åke Lindholms järnhandel, Vrigstads Bok- och Pappershandel, som ägdes av Karl Maars, och Lisa’s Café.

Åke Lindholm i sin järnaffär. Järnaffären övertogs 1958 av Olle Hugosson som fanns kvar i fastigheten till 1963, då den flyttades till Torget 3. Bildarkivet - 1948.
Åke Lindholm i sin järnaffär. Järnaffären övertogs 1958 av Olle Hugosson som fanns kvar i fastigheten till 1963, då den flyttades till Torget 3. Under några år hyrde Vrigstad Sport & Läder lokalen som lagerlokal. Bildarkivet – 1948.

I källaren på fastigheten har det bl.a. funnits busstation, en mjölkaffär, Olle Andersson haft en golvläggningsfirma och Torvald Johansson. Roland Svensson och Lena Gustavsson har drivit Ramhörnan. Jan Strömberg hade även konsthandel här.

1956 övertog Göran Lindblad tobaksaffären och startade Lindblads Tobaks- och Pappersaffär. 1975 utökades lokalerna med de utrymmen som tidigare varit järnhandel.

Under 40 år driver Göran och Eivor Lindblad affären. 1996 säljs affären till Lars Lindblad och Tomas Claesson. Verksamheten flyttas 1999 till Marknadshuset. Efter att ha varit tomt under vissa perioder har det sedan varit café och pizzeria i lokalerna. Bildarkivet – 1996.

I fastigheten fanns under många år Café. Efter Lisa’s Café hade Bertil Hansson caféet och från mitten av 50-talet Henning Andersson och därefter Anna Palmberg. I början på 60-talet tog Karl-Erik och Greta Edvardsson över verksamheten och drev café till omkring år 1995. I lokalen har det sedan dess funnits bl.a. en representant för ett småhusföretag, en antikhandel och nu finns här en frisersalong.

Karl-Erik Edvardsson i bageriet. Bildarkivet - 1983.
Karl-Erik Edvardsson i bageriet. Bildarkivet – 1983.
En bild på fastigheten 1999. Bildarkivet - 1999.
En bild på fastigheten 1999. Bildarkivet – 1999.

I lokalen efter Tobaks- och Pappershandel har bl.a. Marona haft café.

Idag finns en pizzeria och en frisersalong i fastigheten.