Torget 5

Torgvandring 2017-09-03
© Stig Marz

Huset skall enligt Henry Renshult vara uppfört 1857 av Magnus Lindahl, som hade affär i Torget 1.

Något av de sista åren på 1890-talet lät dåvarande ägaren Johan Ek bygga till huset söderut i en våning. Omkring 1930, då Mandli Svensson drev affären och bodde i övervåningen, lät han bygga på den Ekska utbyggnade med övervåning och fick på det sättet ett herrum i sin våning.

I samband med att affären blev självbetjäningsbutik byggdes lokalerna ut åt öster.

De ändringar som senare gjorts är att ingångar flyttats eller tagits bort och interiören har anpassats till verksamheten med ytterligare utbyggnader. Den ursprungliga brädfordringen döljs nu av reveteringen. På husets baksida låg ett stort magasin, som för längesedan är rivet.

1978 sålde Ingrid Svensson fastigheten till Dagab Syd AB.

Troligen hade Magnus Lindahl, som lät uppföra huset, affär här. Han blir änkeman 1863 och flyttar 1865 till Vislanda i Kronobergs län. Här gifter han om sig och 1871 emigrerar han till Amerika med familjen.

1865 kommer Jonas Petter Johansson och öppnar affär i huset. Han var född 1837 i Stenshult. Han kallades allmänt för ”Lelle vännen”. På ena handens översida hade han en svart skinnlapp fäst med ett band om handleden. Under lappen var ett sår, som inte ville läka och det rann ständigt en gulvit vätska ur såret, vilket gjorde att damerna ogärna köpte livsmedel, som måste hanteras manuellt. Han gifte sig 1868 med Emilie Charlotta Svensson från Hagshult. Hon var dotter till kantorn och skolläraren där P. Svensson. Hon var 18 år vid giftermålet och ”Lelle vännen” 31.

”Lelle vännen” drev affären här till 1890 då han flyttar till Norra Ljunga.

1890 köper Johan Ek både huset och affären. Ek var född i Hylletofta 1849. Fadern Anders Johan Johansson var född i Vrigstad 1819 i torpet Hörnet under Ekeberget. Efter dåtida namnbruk skulle Johan kallat sig Andersson, men tog namnet Ek efter Ekeberget.

Interiör från patron Ek:s affär. Fr.v. sonen Davis, Johan samt dottern Maria Ek. Längst till höger biträdet Ivar Wallsten. Bildarkivet – 1904.

Johan Ek kunde branschen. Han kom 1869 till Albert Wadells handelsbod i Gamla Bankgården och blev föreståndare för denna då Wadell öppnade affären i Torget 1.

1879 övertog Johan Ek saluboden i Bankgården. När han nu 1890 köpte Torget 5 och öppnade sin affär här, behöll han Saluboden i Bankgården som filial med brodern Axel som föreståndare.

Johan Ek utvecklade sin affär så den kom att bli den största i Vrigstad. Han öppnade även en filial i Nydala. 1908 överlåter Johan affären till äldste sonen David, som då var 28 år. David dör 1924 vid 44 års ålder.

Under de kommande två åren drevs affären av dödsboet, som bestod av Davids tre minderåriga barn. Hustrun var död sedan tidigare. Det blev barnens moster Hilma Rydström, som fick driva affären för barnens räkning.

Ny ägare 1926 blev Mandli Svensson från Moheda. Mandli hade av en handelsresande fått vetskap om att en affär var till salu i Korsberga. Mandli, hans far och handelsresanden gav sig iväg för att titta på affären. Under resan sa handelsresanden att han fått höra att det även i Vrigstad var en affär till salu. De beslöt att stanna i Vrigstad och titta även på den.

Efter att de sett affären och fått uppgifter om den sa Mandlis far:”Jag tror inte vi behöver resa längre”. Sagt och gjort. De åkte upp till Karl Gustafsson i Horveryd, som var barnen Eks förmyndare, och där gjorde de upp affären.

Till sin hjälp att sköta affären fick Mandli sina bröder Sture och Verner.

1928 blev Mandli delägare i det bolag som tog över Vrigstads Sandalfabrik och 1936 blev han ensam ägare till Sandalfabriken, som nu fick namnet Vrigstads Skofabrik.

M. Svensson stod det på skylten innan affären döptes om till Bröderna Svensson. Fr. v. Verner Svensson, Karl Maars, Aron Karlsson och Sture Svensson. Vid cykeln Thure Olander och i dörren Tage Maars. Bildarkivet – cirka 1932.
Från att ha varit biträde i affären övertar Sture Svensson affären 1932. Bildarkivet – 1938.
Affären och magasinet, sett från gårdssidan/baksidan av huset. Bildarkivet - 1930.
Affären och magasinet, sett från gårdssidan/baksidan av huset. Bildarkivet – 1930.

Huset har inte enbart varit affär- och bostadshus. 1886 flyttar Västra Härads Sparbank in i husets norra ände, som tidigare använts som lagerlokal för affären. 1913 flyttade banken till lokaler i Gamla Bankgården. Sedan stod lokalerna tomma ett par år tills Handelsbanken flyttade in.

De var kvar till slutet av 1930-talet då Skånska Banken tog över lokalerna. De hade kvar verksamheten till slutet av 1970-talet då de stängde kontoret.

Västra Härads Sparbank hade från 1886 ett kontor i den norra delen av fastigheten. 1893 blev den Vrigstads Sparbank, som hade kvar sina lokaler i fastigheten till 1913. Svenska Handelsbanken tog 1915 över lokalerna och i slutet av 30-talet övertogs de av Skånska Banken. Skånska Banken fanns kvar till slutet av 1970-talet. Från tiden med Handelsbanken, fr. v. Mandli Svensson, Emil Crona och Erik Hallström. Bildarkivet – 1928.

Bröderna Sture och Verner tog nu över affären. Sture i Vrigstad och Verner fick ta sig an filialen i Nydala. Under åren 1945-1950 var affären utarrenderad till Sigvard Johansson, född 1923 i Bondstorp.

Sture återtog affären och drev den en kort period i början av 1950-talet i kompanjonskap med Olle Cesar. 1965 tog Ingrid och Sture beslutet att göra om affären till självbetjäningsbutik, vilket de var bland de första att göra i området. Charkavdelningen förblev dock manuell, vilket den fortfarande är. 1971 avled Sture vid 60 års ålder.

Sture och Ingrid Svensson återtar affären 1950. På bilden poserar Sture i den nya porslinsavdelningen. 1964 infördes självbetjäning i affären. Bildarkivet – 1952.

Efter Stures bortgång sålde Ingrid affären till Gunnar Thor. Efter Gunnar tog sonen Anders över och efter Anders bortgång 2015 drivs affären av familjen med Marianne i spetsen.

Anders, Malena och Marianne Thor tillsammans med Margareta Wolfram. Bildarkivet - 2011.
Anders, Malena och Marianne Thor tillsammans med Margareta Wolfram. Bildarkivet – 2011.

Lite kuriosa
Häradsskrivaren Robert Samsjoe, var Västra Härads Sparbanks ordförande under många år. Banken var bara öppen en dag i veckan, det var torsdagar, som sammanföll med torgdagarna. Samsjoe satt själv i kassan, han vågade inte lita på någon annan.

En dag kom en bonde in för att betala ränta och amorterng på ett lån. Samsjoe var väldigt noga med att man skulle ha jämna pengar när man betalade. Detta hade inte bonden utan fick order om att gå in till Ek i affären och växla. Bonden återvände till banken och la upp pengarna på disken. Samsioe räknade och upptäckte att det fattades 1 öre.Bonden grävde förgäves i byxfickorna efter ett-öringen utan resultat. Då sa Samsjoe: ”Kräng byxorna bonnjävel”.

En tid senare var Samsioe på ett kalas och någon frågade honom om det var sant att han bett bonden kränga byxorna. ”Det har jag aldrig sagt” sa Samsioe. ”Det begriper Ni väl att jag inte ville se ett par krängda bonnabyxor”.

Johan Ek var en betydande person i samhället med flera kommunala uppdrag. Dessutom var han ledande i Vrigstads Missionsförsamling och Nykterhetsförening. I författarinnan Ulla Linders nyckelroman ”Byarydskungen”, där Vrigstad är Byaryd och huvudpersonen Örnberg är Fredrik Runstedt, figurerar också Johan Ek, som i romanen har namnet Lönnblad. Torget5_2015