Kyrkogårdsvandring

Vrigstads Hembygdsföreningen har vid flera tillfällen anordnat kyrkogårdsvandringar. Mycket av det som presenteras har Stig Marz fått ta del av vid sina många intervjuer med Vrigstadbor och mycket fakta finns även i den gravvårdsinventering som Stig Marz och Carl-Gustaf Liew upprättat.

Många av de berättelser som framförts vid kyrkogårdsvandringarna finns att läsa under Fakta om Vrigstad/Personer och släkter.

For_kyrkogsv_83

Den 1 oktober 1983 anordnade Vrigstads Hembygdsförening den första kyrkogårdsvandringen. På bilden syns Rudolf Thunander som bl.a. berättade om prosten Bergqvist och hans tid i Vrigstad. Under vandringen medverkade även Stig Marz med information.