Vrigstads äldsta hus

Vrigstads äldsta hus ligger nordost om åbron, vid Torget. Det är sannolikt byggt före år 1700. Handlanden Albert Wadell, bördig från Gränna, drev här speceri- och diversehandel från mitten av 1860-talet.
Aldsta_hus
Huset t h lät Albert Wadell bygga på 1870-talet. Det brann ner 1956.
Aldsta_hus1
(Bildarkivet).

Affär och fastighet övertogs 1901 av J.K. Bengtsson, vanligen kallad ”Kilo”, som 1931 efterträddes av John Johansson. Efter en över 100-årig tillvaro upphörde affären 1968. Den har sedan varit bibliotek men fungerar numera återigen som affärslokal.

År 1895 öppnade Telefon AB L M Ericsson telefonstation i huset. Jochen Dahlström var föreståndare. Han hade följande sju abonnenter att betjäna: handlanden Albert Wadell, godsägaren Hugo Wessberg på Lundholmen, fabrikören Fredrik Runstedt, patronen Johan Ek, kronolänsmannen Alfred Dahl, provinsialläkaren F A Lindegren och häradshövdingen Geijer på Nydala herrgård.
1906 övertogs telefonstationen av Televerket och flyttades tvärs över gatan till Torget 2, där den förblev till automatiseringen 1962.