Det var då…

Minnen från Vrigstad berättade av Gustaf Dahl
”Det var nog folkskolläraren K. A. Hultkvist, som först och mest intresserade sig för alla tiders händelser och förhållanden i Vrigstad. han skrev flitigt i ortspressen om allt som hände och hänt i bygden. ”Mycket som skrivs i tidningarna kan synas onödigt och likgiltigt i våra dagar, men det kanske blir värdefullt om hundra år”, brukade Hultkvist säga”, skriver Gustav Dahl i sitt förord till boken.

Kontakterna med Gustav Dahl kom från Hembygdsföreningens sida via Stig Marz. Som ansvarig för bildarkivet ställdes Stig ofta inför uppgiften att utreda vem eller vad de gamla bilderna föreställer, en många gånger nästan omöjlig uppgift. Det var med en rad sådana problem framför sig som Stig kontaktade Gustav Dahl, boende i Sigtuna men född och uppvuxen i Vrigstad och med ett aldrig sinande intresse för sin gamla hembygd och dess människor.

Han visade sig vara rätt man att hjälpa Stig: han hade inte glömt Kilo Bengtsson och Hedda Wadell, han hade tydliga bilder kvar av den gamla Åbron och marknadsplatsens hästabacke i sitt utomordentligt goda minne.

Publ_DetvarOmslagsbilden är en akvarell av Gusztav Hargitay, utförd efter ett fotografi i hembygdsföreningens bildarkiv.

Kontakterna med Stig har fortsatt – den ena kärleksfullt och humoristiskt nedskrivna hågkomsten efter den andra om en tid som flytt och ett Vrigstad som försvunnit har kommit från Sigtuna och så småningom fyllt en hel pärm hos Stig med påskriften ”Breven från Gustaf”.
Det är ett urval ur denna pärm och några tidigare publicerade tidningsartiklar av Gustaf Dahl, som utgör innehållet i denna bok. Här får vi bl. a. läsa om hans upplevelser på marknader och skyttefester, och om hans möten med alla de originella och intressanta människor, som satte färg på tillvaron i Vrigstad i början av detta sekel.

Utgiven av Vrigstads Hembygdsförening.
Upplaga: 800 ex.
Sammanställd och redigerad av Stig Marz och Rudolf Thunander.
Tryckt: Juli 1990.

Boken kan köpas direkt av Hembygdsföreningen eller på Gamla Bankgården.
Pris: 100 kronor.