Bönehus och kyrkor – i Sävsjö kommuns nio socknar

Vårt samhälle utgör ett samspel mellan flera intressen och aktörer. Dessa kan vara av såväl offentlig som privat karaktär. I denna bok belyses frågan varför Sävsjö kommun intar en ledande plats i vårt land beträffande frireligiositet.

Publ_bonehus

Arbetet har skett under ledning av proejktledare Anna-Karin Rostedt – i nära samarbete med kyrkor och trossamfund, hembygdsföreningar och byalag, alla med lokal förankring.

85 sidor i boken handlar om kyrkor och verksamheter i Vrigstad.
Boken kostar 300 kronor.

Utgiven av Studieförbundet Vuxenskolan.
Upplaga: 1 800 ex.
Redaktionskommittè: Britha Fransson, Elna Nilsson, Anna-Karin Rostedt, Sven Isaksson, Stig Marz, Harald Petersson och Bengt Gustafsson.
Tryckt: November 2007.