Bilder från Gamla Vrigstad

År 1871 flyttade den danske fotografisten Peder Friedrich Bjelke in på Bodala vid den gamla marknadsplatsen i Vrigstad. Då visste man ingenting om varken bilar eller telefon och hushållselektricitet.

Men kameran fanns. Konsten att fotografera hade just börjat utvecklas, och Bjelke hade studerat den hemma i Danmark och i ett par skånestäder innan han kom till Vrigstad. Möjligheterna att försörja sig som fotograf i en liten smålandssocken på 1870-talet var emellertid näst intill obefintliga. Under de 40 år som Bjelke bodde i Vrigstad, drog han sig fram med allehanda tillfällighetsarbeten under ytterst knappa levnadsförhållanden.

”Men hela tiden tog han bilder. De flesta har gått förlorade, men en hel del har lyckligtvis bevarats. Vi har sammanställt dem med bilder, som tagits av andra fotografer, till denna bildkavalkad från gamla Vrigstad. Vi hoppas att den skall både roa, lära och förmedla stämningar och intryck från människor och miljöer, som inte längre finns.” (Redaktionens förord).

Publ_Bilder frVd

Utgiven av Vrigstads Hembygdsförening.
Upplaga: 800 ex.
Redaktion: Lennart Crona, Gunnar Mallander, Stig Marz, Henry Renshult och Rudolf Thunander.
Tryckt: Maj 1974.