Lundholmen

Den 4 juni 1570 erhöll rikskanslern Nils Gyllenstierna friherreskapet Lundholmen som förläning av konung Johan III.

Genom reduktionen 1680 återgick godset till kronan.
År 1699 uppfördes huvudbyggnaden av friherre Strömfelt. 1885 förstördes den genom brand, men återuppbyggdes i ursprungligt skick.
Av 1700- och 1800-talets ägare kan nämnas König, landshövding J. A. Stedt, brukspatron C. H. Rydbäck, professor N. S. Fredriksson samt efter 1870 Vessberg.

LundholmenVykort från sekelskiftet.  (Bildarkivet).

År 1910 inköptes egendomen av grosshandlare J. P. Carlsson. Ägare 1918 blev dennes son C. G. Lundberg och efter 1951 fru Märta Lundberg.