Bronsåldersboplats vid Sävsjövägen?

Har det funnits en boplats från bronsåldern vid sandtaget mellan Vrigstad och Biskopsbo? Detta kan man fråga sig, efter att Vivan Johansson upptäckt vad som kan vara fornlämningar.

Kring sandtaget har åkerjorden sedan länge varit bortschaktad, och i den fina sanden syntes i somras tydligt två drygt meterstora sotsvarta fläckar med skörbrända stenar och träkol. Den ena hade till hälften rasat ned i sandtaget, och var därför möjlig att se från sidan när man stod nere i sandtaget. Som i genomskärning kunde man se att sotfläcken i själva verket var en halvmeter djup, alltså något helt annat än spåren efter en vanlig brasa eller kolmila från senare tid. Eftersom det dessutom finns flera bronsåldersgravar i omgivningen, tyckte Jönköpings länsmuseum och Jönköpings länsstyrelse att upptäckten lät intressant.

I november 2001 undersöktes därför anläggningen av Anna Kristensson, arkeolog vid Jönköpings länsmuseums kulturmiljöavdelning, som kunde konstatera att “sotfläckarna utgör rester av två härdar”. Prover togs för C-14 datering och vedartsanalys, men några föremålsfynd, som kunde säga något närmare om härdarnas ålder, gjordes inte.

Enligt Kristensson saknar tyvärr Länsmuseet pengar för att göra analyser av proverna som togs. Detta innebär med största sannolikhet, att vi aldrig kommer att få bekräftat om sandtaget vid Sävsjövägen har varit platsen för en 3000 år gammal bosättning eller ej.

Texten bygger på en artikel av Nils Fabiansson, fil.mag i arkeologi.