Skolan i Holkaryd

Skolan i Holkaryd låg knappast 200 meter väster om Holkaryds Lillegård i en ekdunge bredvid åkrarna och utmed vägen/stigen mot Spånarp. Den var färdigbyggd 1865, kanske något år tidigare. Eftersom den byggdes ungefär samtidigt som Åkaköps skola, kan man förmoda, att den såg ungefär likadan ut.

Till 1909 användes bostaden endast som övernattningsrum, men därefter har lärare bott i skolan stadigt. 1912 fann man, att lägenheten, knappt 25 kvadratmeter, var för liten, och en ny skola byggdes 100 meter söder om Holkaryds Lillegård, på en åker.

Fakta_samh_holkarydHolkaryds skola 1942

Den var igång t.o.m. vårterminen 1948. Då flyttades eleverna över till Vrigstads skola. Skolskjuts inrättades för dem som hade lång skolväg. Den sista lärarinnan försökte upprätthålla barnantalet i skolan genom att låta barnen börja vid olika ålder och genom att förmå folk i nejden att ta emot fosterbarn. Hon fortsatte undervisningen i tre år i Vrigstad och åkte med skolskjuts dit.

1948, när skolan i Holkaryd definitivt lades ner lät Gustav Bolander och Hafström i Holkaryd uppsätta en minnessten, där det första skolhuset stått. Det har buskat igen på skolhusgrunden. Förf. har stått vid en hörnsten till skolhuset utan att upptäcka minnesstenen.

1952 flyttades skolhuset till Vrigstads samhälle och ombyggdes till kommunalhus.

Lärare i Holkaryds skola

Informationen om skolan i Vrigstads socken är hämtad ur ”Vi byggde skolan – Historien om skolorna i Sävsjö kommun”, utgiven av skolstyrelsen 1992. Författare: Elna Nilsson och Henry Renshult.

1909-1911 Småskollärarinnan Maria Kristina Johansson, född 30/12 1885 i Eksjö. Hon kom från Eksjö, började undervisningen 1/8 1909 och höll på t.o.m.  höstterminen 1911, då hon flyttade åter till Eksjö.
1911-1915 Folkskolläraren Gustav Bernhard Andersson, född 5/8 1868 i Estuna, lantbrukarson. Mogenhetsexamen vid Lunds privata elementarskola 1901, student i Lund samma år, teol. fil. examen 1902, folkskollärarexamen i Lund 1903, folkskollärare  1903-1915, student i Uppsala 1913, teol. kand.examen 1914,  praktisk-teologiska prov 1915, prästvigd 30/5 1915,          komminister och folkskollärare i Risebäck i Luleå stift 1918,   tillträdde 1919, skolpräst vid Frölischska skolan i Istorp i        Göteborgs stift 1924, komminister i Stockaryd 1929, tillträdde  1/3 1930, pensionerades 1/4 1944 och avled 14/9 1945.Gift 22/2 1903 med Tekla Hansson, född 18/11 1879 i Vitaby. De hade två söner och två döttrar. Hustrun undervisade 1912-1915 i flickslöjd i Holkaryd. Kom 1911 från Bringetofta och flyttade 1915 till Långaryd.Det är anmärkningsvärt, att G B Andersson inte hade vikarier under sina år vid Holkaryds skola på grund av sina studier i Uppsala.
1916-1918 Edla Andersson, född 22/3 1892 i Svenljunga. Hon kom 1913 från Färingtofta till Åkaköps skola, där hon undervisade t.o.m. 1915. 1916 kom hon till Holkaryds skola och tjänstgjorde där t.o.m. 1918.
1919-1921 Folkskolläraren Arvid Andersson, född 8/8 1897 i Svenarum. Kom 1919 från Svenarum och började sin tjänst 1/8 samma år, stannade kvar t.o.m. 1921, då han flyttade åter till Svenarum.
 1921-1948 Ida Magnusson, född 9/5 1888 i Matteröd. Avlade småskollärarinneexamen i Kristianstad 1908. Vikarierade i olika skolor 1909-1921, då hon kom från Matteröd till Holkaryds skola och blev ordinarie lärare där. Hon genomgick akademiska kurser i Stockholm och Lund, hembygdskurs i Kalmar, nykterhetskurser i Kalmar och Jönköping samt medarbetade i många tidskrifter. Hon undervisade även i flickslöjd och hade fortsättningsskola. Sedan skolan dragits in 1948, fortsatte hon som lärare i Vrigstad i tre år och åkte då med den vanliga skolskjutsen. 1951 flyttade hon till Sjöåkra i Vrigstads samhälle som pensionär och 1953 till Helsingborg.

Informationen om skolan i Vrigstads socken är hämtad ur ”Vi byggde skolan – Historien om skolorna i Sävsjö kommun”, utgiven av skolstyrelsen 1992. Författare: Elna Nilsson och Henry Renshult