Posten i Vrigstad

Informationen om Posten i Vrigstad är hämtad ur Hembygdsföreningens medlemsskrift 1998 och ur boken Posten i Njudung – Berättelser från två sekler av Erik Lindgren.

1846 gjordes en framställning om att få inrätta ett postkontor i Vrigstad. Regeringen avslog dock denna begäran. Vrigstadborna lät sig dock inte nöja med beslutet utan här förband sig femton personer att utan avgift, under tio års tid, hålla två bostadsrum med kök för en postmästare.

Den 1 oktober 1848 inrättades så ett postkontor efter beslut av regeringen. Det var ett av de första postkontoren i Njudung, till och med äldre än frimärket, som inte började användas förrän 1855.

Enligt ”Kongl. brefvet den 22 maj 1865” fanns en postdiligens för linjen Jönköping- Alvesta. På vägen från Jönköpings postexpedition passerades Barnarps gästgifvaregård, Stigamo dito, Svenarums dito, Wrigstads postkontor, Starhults gästgifvaregård, Bo dito, Matkulls dito, Öhrs dito för att sedan komma fram till Alfvesta postexpedition. Diligensen framfördes med trenne hästar.

Fakta_gastg_2

Under åren 1894-1912 var Posten inrymd i fastigheten Växjövägen 6, längst till höger på bilden.

Den förste postmästaren hette Johan Bergdahl, som stannade i tjänsten till 1871. Efter honom har det sedan ända tills Ronnie Nilsson tillträdde  varit idel kvinnliga chefer för posten: först Charlotta Granfelt, sedan hennes brorsdotter Anna, sedan Anna-Lisa Rundquist, Signe Ekblom och så från 1956 Gullan Rydahl.

Tidningsklipp från den 1 oktober 1964.

1982 invigdes den nya postlokalen – som också kom att bli den sista i Vrigstad(?)

Fakta_samh_postVd Fakta_samh_postVd1