Timmerflottning

Timmerflottning förekom i stor omfattning i Sunnerby och söder därom, under andra halvan av 1800-talet fram till 1926. På den tiden en mycket rationellt transportförfarande, då vägnätet vanligtvis var undermåligt.

Mottagare var Ohs bruk, sågverk och senare sulfitfabrik. Efterfrågan på papper ökade starkt och priserna på främst massaved vad god. Skogsägarna i Sunnerbytrakten fick också ett extra pristillägg tack vare att timret flottades.

Flottningen har Henry Renshult beskrivit i Folk och Fornt med tyngdpunkten på förfarandet efter Långö. Skjutstationen i Sunnerby utgjorde ett viktigt transportnav av gods till Jönköping och Växjö, från 1600 talet tills järnvägens etablering och då speciellt tågstationen i Stockaryd på 1860 talet.

Källa: Sven-Åke Carlsson, temakväll 120927 – ”Sunnerby, glimtar från en svunnen tid”, år 1630-1880.