Bysmide i Vrigstad

Den 8 juni 1974 lät Vrigstads siste bysmed Carl Strömqvist smedjans inventarier gå under klubban – se nedanstående bildsvit. Smedjan hade uppförts 1929 av smeden Strömberg och övertogs 1937 av Strömqvist. Måndagen den 9 september 1974 revs smedjan och därmed var bysmideriets saga all i Vrigstad.

Det har funnits flera smedjor i Vrigstad. David Damberg hade i seklets början en smedja utmed Sävsjövägen. Smedmästare Berg hade också en smedja utmed Sävsjövägen, öster om nuvarande Sävsjövägen 16. Smedjan brann 1942.

Vid Lunden/Gubbakulan utmed Växjövägen hade Kalle Smé sin smedja. Cirka 100 meter söder om Kråke sten låg Winks smedja. Wink omtalas som en mycket skickig hovslagare.

Smeden i Lundby, Larsson, hade sin smedja utmed Jönköpingsvägen, där besinmacken finns. Larssons specialitet var att sko oxar.

Fakta_nliv_smedja1 Fakta_nliv_smedja2 Fakta_nliv_smedja3 Fakta_nliv_smedja4