Näringsliv – Från vagnshjul till småhus

I hembygdsföreningens bok ”Från vagnshjul till småhus” har vi gjort en omfattande dokumentation av det näringsliv som funnits och som idag finns i Vrigstad. Forna tiders handel bedrevs till stor del på marknader och i boken finns en utförlig beskrivning av Vrigstad marknad. Den första industrin kom till Vrigstad i början av 1800-talet – i form av ett garveri. Vrigstad har sedan dess utvecklats kraftigt och i boken beskrivs alla näringsgrenar som funnits i socknen.

Vi kommer nu att lägga ut materialet om de olika företagen i boken på vår hemsida för att kunna komplettera med nya företag och nya uppgifter om de omskrivna företagen. Det kan dock ta lite tid innan hela boken finns tillgänglig på hemsidan.

Utöver de enskilda företagen finns även följande delar i boken:
Förord
Patron Ek och bodspråket
Skråväsendet avskaffas och näringsfriheten ökar
Vrigstad på 1850-talet