Näringsliv

I hembygdsföreningens bok ”Från vagnshjul till småhus” har vi gjort en omfattande dokumentation av det näringsliv som funnits och som idag finns i Vrigstad. Forna tiders handel bedrevs till stor del på marknader och i boken finns en utförlig beskrivning av Vrigstad marknad. Den första industrin kom till Vrigstad i början av 1800-talet – i form av ett garveri. Vrigstad har sedan dess utvecklats kraftigt och i boken beskrivs alla näringsgrenar som funnits i socknen.

Här presenterar vi några fakta om det lokala näringslivet samt några mer udda och kanske mer okända näringsfakta från Vrigstad. De flesta delarna återfinns även i ovan nämnda bok.

A. V. Svenssons Bryggeri
Bröderna Andersson Byggnadssnickeri
Bysmide i Vrigstad

Gästgiveri i Vrigstad
Hedda Wadells pensionat och hushållsskola
Kakelmakare
Olofssons hyvleri AB
Planerad järnväg till Stockaryd
Runstedska Färgeriet
Runstedts träbult
Skotillverkningen i Vrigstad
Timmerflottning
Vrigstadgranit
Vrigstads Skofabrik AB
Vrigstads Sparbank
Vrigstads Sparbanks lokaler
Vrigstads Vattenkuranstalt