Vrigstads nya kyrka

Vrigstads kyrka är byggd under 1860-talet och togs i bruk vid nyåret 1866. År 1862 hade kyrkkassan en behållning på 14 294 riksdaler 33 öre. Byggnationen kostade 16 916 riksdaler, varför församlingen tvingades låna 3 000 riksdaler.

Kyrkan fick en ny orgel 1875, byggd av A. Lundell, Malmö. Denna var placerad på läktaren, med en särskilt avdelad orgelläktare. Kyrkan uppvärmdes på den tiden av kaminer.

1963 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering och fick då sina vackra korfönster, utförda av konstnären Bo Beskow.

Vrigstad kyrka 125 år – föredrag av Rudolf Thunander.
Vrigstad kyrka 150 år – text av Stig Marz.