Vrigstads gamla kyrka

När den gamla kyrkan i Vrigstad revs 1865 tog man tillvara ett s.k. remstycke (bjälken mellan tak och mur) av ek och förde det till Statens historiska museum i Stockholm.

Fakta_kyrkor_ga k

När rivningen av Vrigstads gamla medeltidskyrka kommit så här långt stoppades rivningen. Man hade då upptäckt de märkliga romanska målningarna. När dessa avtecknats återupptogs rivningsarbetet.

På uppdrag av Vrigstads hembygdsförening har en datering av remstycket gjorts. Forskare i Stockholm har med hjälp av en metod som kallas dendrokronologi visat att trädet, som plankan är gjord av, avverkades 1095!
Detta betyder alltså att kyrkan byggdes redan omkring år 1100 – d.v.s. redan innan munkarna kom till Nydala år 1143.

Remstycker är mycket vackert snidat, se nedan. Hembygdsföreningen har tillskrivt museet om att få tillbaka en av stockarna till Vrigstad. Svar på denna begäran har inte kommit ännu.