Ingvar Stendahls camping

Omkring 1957-58 anlade Ingvar Stendahl en minigolfbana och uppförde även en kiosk, med bl.a. glassförsäljning, i anslutning till den gamla badplatsen i Vrigstad.

Bertil Karlsson tog över verksamheten och drev den tre år. Den avvecklades 1968.

Ingvar Stendahl hade en kiosk och anlade en minigolfbana vid Slättsjöbadet.