Hagens Fiskecamp/Hagens naturcamping

Sven och Anneli Lindbom tog de första stegen mot en turistanläggning i mitten av 80-talet då de byggde ett café och ett mindre konferenshus.

De hade även en fiskecamp med ädelfisk i dammar. Sven började med en damm som med åren utökades till 5-6 dammar på en yta av 30 000 m2. Man hade även sex stugor för uthyrning.

1989 startade paret Lindbom Hagens naturcamping, som de drev i tio år. Nästa projekt blev
Hagens kretsloppcenter, som drevs i samarbete med Sävsjöbygdens Ekoboförening, Studieförbundet Vuxenskolan, Sävsjö kommun och skolan.

Ett experimenthus bestående av torv och återbruksvaror uppfördes. Tanken var att lära barn att tänka miljömedvetet.

De sålde Hagens turistanläggning, ett bostadshus och större delen av skogen år 2000 till makarna Bramer, som namnändrade anläggningen till Hagens Camping/Vrigstad Älgpark.

Broschyr för Hagens Naturcamping.