Hagens Camping/Vrigstad Älgpark

Jos och Hanneke Bramer tog över Hagens camping år 2000. Man har renoverat de stugor som fanns
sedan tidigare samt byggt en ny. 2011 började man bygga älghägn och 2012 skaffades de första älgarna. Sedan 2015 har man även renar i hägn i parken.

Hanneke Bramer matar älgarna i Älgparken.
Jos och Hanneke Bramer i sin reception och affär på Hagens Camping/Vrigstad Älgpark.