Svenssons Åkeri AB

Edmund Svensson startade sitt åkeri 1945. Innan dess hade han kört lastbil hos Kalle Johansson.
Edmund startade med en lastbil som han bl.a. körde ved och svallar med till Munksjö i Jönköping. 1949 köpte han en gruskross och Bertil Johansson och Einar Karlsson anställdes. Bertil stannade i bolaget i 32 år fram till sin pension.

På 1950-talet började man även köra grus m.m. och Simon Mallander och Aron Karlsson anställdes som chaufförer. Edmund utvecklade även gruskrossverksamheten, bl.a. på Biskopsbo och på Smedhemmet. På Smedhemmet fanns ett asfaltsverk dit man levererade material. Verksamheten hade vuxit och man hade fem-sex anställda.

I slutet på 50-talet och början av 60-talet byggde och förbättrade Domänverket många skogsvägar och vändplaner. Mycket av detta gjordes av Svenssons Åkeri.

Det fanns många vägprojekt på gång, bl.a. byggnationen av vägen till Sävsjö. Företaget tog mycket material i Prinsalunden och i Stenshult. Under denna period skedde en stor utveckling på maskinsidan och flera nya maskiner köptes in, bl.a. en hjullastare 1955. I slutet på 50-talet kom också den s.k. Brayen, som var fyrhjulsdriven.

1957 byggde makarna Edmund och Linnea hus på Sävsjövägen 14 för att få plats med en del
maskiner där. Man hade också en uppställningsplats på granntomten där hembygdsföreningens stuga Gröndal står och dessutom hyrde man garage hos Hjalmar Johansson och av ”Musse” Lindberg, i hans smedja bakom skofabriken.

På 60-talet gick utvecklingen snabbt. Bl.a. kom byggnationen av småhus igång kraftigt i Vrigstad. Lägersten byggde t.ex. 6-7 Myresjöhus på Lundbyområdet. Åkeriet hade mycket jobb åt Munksjö i Hok och kontakterna med Domänverket, genom Anders Börjesson, var fortsatt goda. Företaget hade fortsatt att utvecklas och i slutet av 60-talet hade man 10-12 personer anställda. Hans Svensson hade börjat jobba på heltid i firman 1958 och i slutet på 60-talet ombildades företaget som tidigare hette Edmund Svenssons Lastbilsåkeri till ett aktiebolag. Hans blev nu delägare i bolaget tillsammans med Edmund och Linnea Svensson och man döpte det nya företaget till Edmund Svensson & Son Åkeri AB.

På julafton 1971 förändrades situationen dramatiskt för bolaget. Edmund avled i en hjärtinfarkt. Hans hade nu jobbat i företaget under flera år men kände sig okunnig kring de administrativa arbetena i företaget. Här fick nu Linnea ta ett ännu större
ansvar medan Hans skötte driften av bolaget. Vrigstad Bilbolag hade skött servicen av bilarna och därigenom fick man kontakt med Nils Nordberg, som en kväll i veckan under några år hjälpte till med faktureringen i bolaget.

1973 anställdes Björn Svensson, från Skanska, och han tog över rollen som transportledare och ansvarig för administrationen.

1974 byggde man en serviceanläggning på Åkarevägen 4. 1976 slutade Björn Svensson på företaget och då började Hans hustru Ewa i bolaget och hon tog då över Björns uppgifter.

Under slutet av 70-talet och början av 80-talet fortsatte småhusboomen då de lokala husföretagens byggnation ökade alltmer i samhället.

Sonen Michael praktiserade på några andra företag under sin gymnasieutbildning och i mitten av 80-talet började även han jobba i bolaget. Han fick då ansvar för entreprenadbiten/markjobben.

Under 80- och 90-talet satsade företaget mycket på krossverksamheten. Man byggde nya krossar enligt Hans idéer och det införskaffades en krossanläggning som flyttades med endast två transporter. Under ett år flyttade man krossanläggningen 27 gånger och tidsvinsten blev därför stor. Sture och Lars-Erik Pettersson hade anställts som maskinister redan under Edmunds tid och nu hade de blommat ut till att bli experter på krossverksamheten.

Företaget fortsatte att expandera även under 90-talet. Man var med och byggde Trävaruvägen och 1995 köpte man Vrigstad Bilbolags anläggning på Växjövägen 33, där man skötte allt underhåll och alla reparationer på bilar, maskiner och krossar.

Under 90-talet hade man ett 15-tal berg- och grustäkter och skötte bl.a. alla bergleveranser till bygget av E4:an från Vaggeryd, via Klevshult till Värnamo norra och Värnamo södra. Företaget hade då elva fordon och ett 20-tal maskiner samt ett 30-tal anställda. Dessutom engagerade man lika många underentreprenörer i maskiner, bilar och krossar.

Man skötte också vinterväghållningen på många vägar. Personellt kunde man lösa det genom att ta hem personal från krossverksamheten för att klara snöröjningen.

Successivt hade det börjat ställas högre kvalitetskrav på det krossade materialet. När Sävsjö kommun anordnade en utbildning till bergmaterialingenjör, med Luleå Tekniska Universitet som huvudman, tog Michael möjligheten att vidareutbilda sig. Efter utbildningen slut stod företaget ännu starkare och 2000-talet präglades av högkonjunktur och mycket arbete.

2005 tog NCC en kontakt med Hans för att fråga om företaget var till salu. Han dröjde med svaret fram till 2007 då man sålde hela företaget, utom fastigheterna. Svenssons Åkeri försvann därmed på marknaden. Hans och Ewa slutade sina arbeten och Michael stannade kvar som arbetsledare för NCC:s verksamhet i Jönköpings län och halva Östergötland. Efter fyra års bytte han arbete till Sandahls Entreprenad där han är arbetschef för deras Ballast- och fabriksbetongavdelningar.

Hans Svensson minns: I mitten på 50-talet, när jag var 10-11-år, jobbade jag med snöröjning med hjälp av en baklastare (en felvänd traktor med ett snöblad på). Polisen stannade mig vid ett tillfälle, men de konstaterade att ”bara jag kan se ut och kan köra så får jag fortsätta”.

Av en faktura från 1962 se vi att 2,5 timmar arbete med en Bray lastmaskin kostade totalt 32 kronor. Vid beställningar så var ofta uttrycket ”Ring till Hasse Edmund så kommer han med Brayen”.

Bland de anställda fanns bl.a. Sten-Åke Svensson som jobbade med husgrunder och markanläggningar, Jan-Erik Svensson som jobbade mot Domänverket och kommunen samt chaufförerna Sven-Olof Svensson och Sune Johansson och många andra duktiga medarbetare.

Företaget har en historia av att många anställda stannat länge i företaget, något som ofta kännetecknar att man trivs med det man gör och med ledningen i bolaget.

Från början var gruskrosset ett tungt manuellt arbete.
Asfaltsverket på Smedhemmet.
Edmund Svensson på kontoret i bostaden på Sävsjövägen 14.
Hans Svensson kör hjullastare.
Michael och Hans Svensson planerar åkeriets arbeten.