S Isakssons Kran & Transport AB

Lennart Isaksson, född 1938, köpte 1957, tillsammans med Sune Fransson, en lastbil av Arvid Blom, Sävsjö. Lastbilen körde en mjölklinje på morgonen och massaved till Ohs pappersbruk samt foder till bönderna från Centralföreningen i Sävsjö på eftermiddagen.

Lennart gjorde sedan sex månaders FN-tjänst i Kongo och efter hemkomsten fortsatte lastbilskörningen. Lennart och Sune körde bl.a. taktegel från Hultagård.

1967 övertog de körningen av Lecablock från Vrigstad Cementgjuteri från Brogårds Åkeri. Det var ett tungt arbete, då bilarna lastades manuellt. Man fick kärra upp blocken på lastbilsflaket. Mjölkkörningen tog slut, då bönderna i slutet av 60-talet installerade mjölktankar på gårdarna och mjölken kördes sedan till mejeriet i stora tankbilar.

1968 köpte Lennart en kran som monterades på lastbilen. Den användes till att lasta och lossa Lecablocken. Det blev därmed ett enmansjobb och Sune sålde sin del i företaget till Lennart.

1997 började sonen Sven-Gösta som chaufför på åkeriet.

1999 slutade tillverkningen av Lecablock i Vrigstad p.g.a. minskad efterfrågan.

Antalet lastbilar ökade på 2000-talet från två till fem och fler förare anställdes. De flesta körningarna var nu hustransporter åt Nordiska Trähus, Smålandshus i Sävsjö samt takstolar från Stockaryd. I början av 2008 avyttrades två lastbilar.

Olyckan var framme vid ett tillfälle när Lennart var i Hästveda med sin lastbil – han föll och bröt lårbenet utanför lastbilen. Han hjälptes upp i lastbilen med en truck eftersom han ville ha med lastbilen hem till Vrigstad. När han kom hem fick han åka till sjukhuset och åtgärda benbrottet.

Lennart drabbades av cancer och avled 2008. Efter Lennarts bortgång blev sonen Sven-Gösta åkeriägare. Firman hade då två lastbilar med kran och släp.

Transporterna har ökat sedan dess och 2016 har företaget fyra lastbilar med släp och kran. Den största kranen på lastbil har en räckvidd på 30 meter, vilket är bra vid leveranser av t.ex. taktegel. Företaget har nu tre anställda chaufförer. Man levererar hus från Grimstorps byggkomponenter, Villa Nordic, byggvaror från Lagerbutiken och gör kranarbeten vid större byggen m.m. Vid Vrigstad kyrkas kyrktornsrenovering år 2012 var det Sven-Göstas lastbilskran som lyfte ner korset för renovering.

Sven-Gösta Isaksson framför en av sina kranbilar.