Aktuellt

Vrigstads Hembygdsförening anordnar varje år ett antal temakvällar och andra aktiviteter.

Torsdagen den 22 mars, kl. 19.00 i församlingshemmet, håller vi årsmöte och efter det visar Stig Marz en film från 1991 om Vrigstad marknad.

Söndagen den 20 maj, kl. 15.00, kommer vi att ordna en torpvandring runt Kvarnagården och Biskopsbo.

Under maj månad kommer vi också att genomföra ett stort fotoprojekt då vi behöver hjälp av alla Vrigstadbor med att dokumentera det som händer under månaden. Detta kommer sedan att utmynna i en ny bok – ”Vrigstad i maj 2018” – som vi räknar med är klar till månadsskiftet november/december. Mer information kommer att lämnas vid våra träffar.

En söndag i september kommer professor emeritus i nordiska språk Staffan Fridell att hålla en föreläsning om ortsnamn.

Genomförda aktiviteter
Vrigstad hembygdsförening temakväll den 8 februari under rubriken ”Sparbanken i Vrigstad 150 år” lockade närmare 70 besökare. Inledningstalare var Karl-Johan Krantz som gick tillbaka ända till Nydala klosters bildande 1143 för att förstå hur Vrigstad växte till den centralort den var under flera 100 år. Munkarna som kom till Nydala förde med sin en mängd nya kunskaper – hur man bygger, läkeväxter, nya fångstmetoder m.m. som kom att spela en mycket viktig roll för socknens utveckling.

Karl-Johan Krantz berättade om Vrigstads historia och om bankens bildande.

Det som vände utvecklingen 1864 var att järnvägen byggdes, men inte genom Vrigstad utan genom det som skulle bli Sävsjö och Stockaryd. För att motverka en utflyttning från Vrigstad tog man 1867 initiativ till att starta en sparbank i Vrigstad – Vestra Härads Sparbank. Den första styrelsen, som bestod av idel framstående män, fick alla titeln direktör i banken. De fick också tjänstgöra i banken. Banken utvecklades mycket positivt och bidrog till att Vrigstad trots allt fick en positiv utveckling. 1893 bytte sparbanken namn till Vrigstad Sparbank.

Härefter visades en film som illustrerade hur banken arbetade år 1915. Efter det var det en kvartett  bankanställda, Siv Lindblad, Siv Dahlquist, Kersti Frigert och Lars Lundberg, som berättade minnen från banken i Vrigstad.

Med viss förvåning kunde en av dessa konstatera att den tekniska utvecklingen från 1915 till mitten av 1950-talet var minimal. Man arbetade fortfarande på samma sätt. Det krävdes två banktjänstemän för att göra en insättning eller göra ett uttag av pengar. Säkerheten jämfört med idag var dock inte densamma på 50-talet. Då förvarade man nyckeln till banklokalen ovanpå ett proppskåp utanför dörren.

Under många år anordnade banken ett antal olika aktiviteter riktade till barn och ungdomar. Antalet anställda i banken har varierat stort under de gångna åren. Som mest var man tolv anställda bara vid kontoret i Vrigstad. Nu är bemanningen sju personer i Sävsjö, det enda kontor som finns kvar i kommunen.

Kerstin Carlsson överräcker blommor till fr.h. Siv Lindblad, Siv Dahlquist, Kersti Frigert och Lars Lundberg.