Aktuellt

Vrigstads Hembygdsförening anordnar varje år ett antal temakvällar och andra aktiviteter.

Vrigstad i maj 2018
En bilderbok om människor i vardag och helg.
Boken kommer att ha samma format som tidigare ”bildböcker”, men förhoppningsvis med dubbla antalet sidor.

Bokens innehåll

 • Kort presentation av Vrigstads hembygdsförening – vi firar 70 år. Bilder från bildarkivet.
 • Bilder från allmänheten.
 • Vrigstads framtid. Elever vid Vrigstad skola tecknar och berättar hur Vrigstad ser ut i framtiden – om 20-30 år. En tävling för skolklasserna med pris från hembygdsföreningen.

Bilder

 • Vi litar på din medverkan! Dokumentera vardag och helg, arbets- och föreningsliv m.m.
 • Vi  hoppas också på medverkan från föreningar, företag, församlingar m.fl.
 • Färgbilder.
 • Vi vill ha bilder och beskrivning av vad som händer på bilden och namn på de som finns  med samt fotografens namn.
 • Så högupplösta bilder som möjligt.

Bokkommitté

 • Börje Cronvall, Kerstin Carlsson, Carl-Gustav Liew och Stig Marz.
 • Gör urvalet av bilder och skapar teman i boken.

Tidsschema

 • 1-31 maj – fotografering.
 • Senast 5 juni skickas/lämnas bilderna till Börje Cronvall.
 • Augusti-september förhandsbokning – till specialpris för medlemmarna – 100 kr.
 • Julskyltningen – utlämning av förbeställda böcker samt försäljning – 150 kr.

Sponsring

 • Företag och enskilda kan sponsra boken.
 • Kostnad 1 000 kr.
 • Erhåller tre böcker samt företagets namn i boken och på föreningens hemsida.
 • Anmäl din sponsring senast den 15 september.

Skicka eller lämna bilderna

Onsdagen den 27 juni, kl.17.30, anordnar vi en kyrkogårdsvandring där Stig Marz och Börje Cronvall berättar om några personer begravda på kyrkogården.

Söndagen den 5 augusti, kl. 14.00-17.00 håller hembygdsföreningen Öppet hus på Gröndal. Bergitta Fernström presenterar ”Gubbar och Gummor i osalig blandning” – litterära och musikaliska texter. Visning av bild- och klipparkivet. Kaffeservering. Alla är mycket välkomna.

Söndagen den 30 september, kl. 15.00, kommer professor emeritus i nordiska språk Staffan Fridell att hålla en föreläsning om ortsnamn.

I oktober kommer Elisabeth Hernestrand och Jonas Nilsson på en temakväll då de berättar om Vrigstad under tidig medeltid och i november gästas vi av Sonja och Carl-Gustav Liew som berättar minnen från Vrigstad skola.

Genomförda aktiviteter
Vrigstads hembygdsförening anordnade på söndagseftermiddagen den 20 maj en torpvandring till Biskopsbo och Kvarnagården. Det var Lennart Davidsson som svarade för informationen och berättade utförligt om gårdarna och kringliggande torp och backstugor.

Guidningen startade i Biskopsbo som har anor som biskopsgård under Linköpings stift sedan 1100-talet. Biskop Gisle som nämns i samband med Biskopsbo medverkade till att Nydala kloster fick mark och grundades 1143. En indragning av egendomen från kyrkan till staten gjordes under 1600-talet.

1695 infördes indelningsverket på Smålands kavalleriregemente i Eksjö. Majoren för majorens kompani fick bostället Biskopsbo och den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1743 – 1745. Till huvudbyggnaden hörde två flygelbyggnader.

1915 kom Maria Pettersson, som arbetat på Slagsta, en s.k. uppfostringsanstalt för sinnesslöa. Hon startade vårdboendet Biskopsbo. Som mest hade man upp till 70 patienter. Här fanns även ett antal s.k. arbetspojkar.

Gruppen tog en fikapaus i vindskyddet vid Kvarnagården.

Kvarnagården köptes 1842 av apotekare Leidenfrost. Fastigheten togs senare över av Carl och Inga-Stina Jakobsson. Idag ägs fastigheten av Johan Nordberg.

Lennart Davidsson informerar om Kvarnagården med sin kvarn och stamp.

Efter att vi fått staketet tvättat har vi nu påbörjat arbetet med att måla det. På bilden är Kerstin Carlsson, Bengt Gunnarsson och Sten-Anders Carlsson i full fart med målningen. Vi tar gärna emot hjälp. Vill du avsätta en timma eller två för att hjälpa oss med målningen så hör av dig!

I samband med årets vårstädning i ihållande regn på Gröndal, den 3 maj, planterades också ett äppelträd på tomten. Fr.v. Bengt Gunnarsson, Kerstin Carlsson och Sten-Anders Carlsson.

Den 22 mars höll hembygdsföreningen sitt årsmöte som inleddes med sedvanliga förhandlingar där årets verksamhetsberättelse visades på film. Föreningen har bl.a. anordnat ett antal temakvällar, en kyrkogårdsvandring och en torgvandring. Man har även deltagit aktivt i skolans hembygdsvecka. Under 2017 ökade föreningen sitt medlemsantal till 367. Se föreningens verksamhetsberättelse.

Börje Cronvall omvaldes till ordförande och styrelsen består i övrigt av Catharina Andersson, Marita Borkowski, Kerstin Carlsson, Andreas Ljung, Stig Marz och Marie Olofsson. Sten-Anders Carlsson valdes som ny suppleant.

Efter årsmötet visade Stig Marz en film om Vrigstad marknad 1981 – då bl.a. djurmarknaden fortfarande var mycket omfattande.

Som avslutning på kvällen informerade Börje Cronvall om den planerade boken ”Vrigstad i maj 2018”. Allmänheten ombeds ta så många kort som möjligt för att boken ska kunna spegla livet i Vrigstad under denna månad. Medlemmarna kommer att kunna förhandsbeställa boken till ett förmånligt pris (100 kr) och boken kommer att börja säljas i samband med årets julskyltning.

Vrigstad hembygdsförening temakväll den 8 februari under rubriken ”Sparbanken i Vrigstad 150 år” lockade närmare 70 besökare. Inledningstalare var Karl-Johan Krantz som gick tillbaka ända till Nydala klosters bildande 1143 för att förstå hur Vrigstad växte till den centralort den var under flera 100 år. Munkarna som kom till Nydala förde med sin en mängd nya kunskaper – hur man bygger, läkeväxter, nya fångstmetoder m.m. som kom att spela en mycket viktig roll för socknens utveckling.

Karl-Johan Krantz berättade om Vrigstads historia och om bankens bildande.

Det som vände utvecklingen 1864 var att järnvägen byggdes, men inte genom Vrigstad utan genom det som skulle bli Sävsjö och Stockaryd. För att motverka en utflyttning från Vrigstad tog man 1867 initiativ till att starta en sparbank i Vrigstad – Vestra Härads Sparbank. Den första styrelsen, som bestod av idel framstående män, fick alla titeln direktör i banken. De fick också tjänstgöra i banken. Banken utvecklades mycket positivt och bidrog till att Vrigstad trots allt fick en positiv utveckling. 1893 bytte sparbanken namn till Vrigstad Sparbank.

Härefter visades en film som illustrerade hur banken arbetade år 1915. Efter det var det en kvartett  bankanställda, Siv Lindblad, Siv Dahlquist, Kersti Frigert och Lars Lundberg, som berättade minnen från banken i Vrigstad.

Med viss förvåning kunde en av dessa konstatera att den tekniska utvecklingen från 1915 till mitten av 1950-talet var minimal. Man arbetade fortfarande på samma sätt. Det krävdes två banktjänstemän för att göra en insättning eller göra ett uttag av pengar. Säkerheten jämfört med idag var dock inte densamma på 50-talet. Då förvarade man nyckeln till banklokalen ovanpå ett proppskåp utanför dörren.

Under många år anordnade banken ett antal olika aktiviteter riktade till barn och ungdomar. Antalet anställda i banken har varierat stort under de gångna åren. Som mest var man tolv anställda bara vid kontoret i Vrigstad. Nu är bemanningen sju personer i Sävsjö, det enda kontor som finns kvar i kommunen.

Kerstin Carlsson överräcker blommor till fr.h. Siv Lindblad, Siv Dahlquist, Kersti Frigert och Lars Lundberg.