Aktuellt

Vrigstads Hembygdsförening anordnar varje år ett antal temakvällar och andra aktiviteter, se nedan. För år 2019 är följande aktiviteter inplanerade: 

I juli månad genomför vi en kyrkogårdsvandring.
Söndagen den 4 augusti håller vi Öppet hus på Gröndal, kl. 14.00-17.00. Underhållning, kaffeservering, lotterier.

Genomförda aktiviteter:
Måndagen den 20 maj avslutade vi arbetet på stugan på Gröndal. Panelen är nu bytt och målad två gånger. Fönster, knutar och hängrännor har målats vita och huset är nu verkligen en prydnad för föreningen. Ett jättejobb har gjorts av flera i föreningens styrelse!

Sten-Anders Karlsson, Bengt Gunnarsson och Andreas Ljung gör de sista finjusteringarna.

Söndagen den 12 maj anordnade Vrigstads hembygdsförening en torpvandring på Blommedala och Sunnerby Norregårds marker. Kerstin Carlsson och Göran Blommefors svarade för den rika informationen om gårdarna och torpen.
Ett 40-tal personer deltog och de fick höra anekdoter och fakta om de olika platserna. Göran inledde med att berätta om sin födelseplats – Blommedala – som finns dokumenterad redan på 1300-talet i samband med Nydala kloster. Göran berättade även om en polisutredning han spårat där det framgår att Blommedala varit nämnt i en 12-sidig utredning om hembränning. Det var en kvinnlig anställd på gården som sällskapat med en AK-arbetare från Norrland. Kvinnan hade skött inköpen av jäst och under en treveckorsperiod inhandlat 84 kg jäst – vilket väckt de första misstankarna.
Gruppen gick därefter till Dalhem, som brann ner till grunden i mitten av 50-talet. Här grundades den första skotillverkningen i Vrigstad på 1890-talet. Grundare var Claes Johan Rehn, född i Vrigstad 1857. Han sysslade med reparationer av skor. En dag fick han in ett par s.k. lappskor för reparation. Det var en sko utan klack och med ovanläder och sula i ett stycke. Denna enkla sko gav Claes idén till nytillverkning av dessa skor. Produktionen av lappskor tog fart och snart sysselsattes tre till fyra skomakare med produktionen. 1912 blev stugan för liten för tillverkningen om man flyttade verksamheten till andra lokaler i Vrigstad.
Kerstin ledde sedan gruppen vidare och berättade om torpen Olas, Riket, Källehult och Gärdet. Gruppen hann självklart också med en fikapaus i ett fint vindskydd och blev som avslutning tipsade om att återkomma och bl.a. besöka Bruskekälla, en källa nära Källehult.

Kerstin Carlsson informerar gruppen under fikapausen.

Under våren deltog Kerstin Carlsson och Börje Cronvall i en endagsutbildning ”Möten med minnen”. Syftet med utbildningen var att informera om hur man med hjälp av konstverk, bilder och föremål ska väcka minnen till liv hos bl.a. personer med demensdiagnoser.
Den 2 maj besökte Kerstin och Börje Göransgården, där Börje visade bilder och Kerstin några äldre föremål som deltagarna kunde associera fritt till.

Kerstin Carlsson visar upp en gammal kökskvarn för deltagarna.

 Måndagen den 29 april påbörjades arbetet med att byta panel på en av stugorna på Gröndal. Föreningen river själva bort den gamla panelen och anlitar Granebo Bygg för att sätta upp den nya.

Sten-Anders Karlsson, Sven-Olof Svensson, Andreas Ljung och Bengt Gunnarsson tar bort den gamla panelen på stugan.

Torsdagen den 11 april var Karin Stålhammar Hansson inbjuden föreläsare då Vrigstads hembygdsförening höll sin senaste temakväll. ”I andras händer – livsöden i Kina 1897-1911” var rubriken för kvällen, där Karin berättade om sina farföräldrars arbete som missionärer i Kina. Karins intresse för farföräldrarnas arbete växte fram efter att hon läst en dagbok från missionärernas sista år i Kina. Efter ytterligare några år fick hon dessutom fyra kartonger med brev och dagböcker, skrivna av farföräldrarna. Detta kom att utgöra materialet för den bok som Karin färdigställde förra året.
Gustav Adolf, Karins farfar, var militär, men sadlade om och blev missionär i Kina – mot sina föräldrars vilja. I Kina fanns ett antal svenskar verksamma med missionsarbete och Gustav Adolf friade brevledes till sin blivande hustru Mina.
Det blev ett hårt och strapatsrikt men framgångsrikt arbete som paret genomförde. Sakta men säkert byggde man upp verksamheten genom bl.a. stormöten. Sjukdom och oroligheter gjorde att de tvingades tillbaka till Sverige, men de återvände till Kina så snart de kunde. Under perioden i Kina föds Karins pappa, Daniel, som levde i Kina tills han vid tio års ålder återvände för gott till Sverige.
1913 reste Gustav Adolf och Mina åter till Kina för att färdigställa den kyrka man börjat bygga innan man lämnade landet 1911, Nu byggs kyrkan färdigt och 100 år senare, i samband med kyrkans 100-årsjubileum, reste Karin till Kina för att där vara med om kyrkans högtidliga jubileum.

Karin Stålhammar Hansson.

Karin avtackas med blommor av Kerstin Carlsson.

Den 21 mars höll hembygdsföreningen sitt årsmöte där bl.a. 2018 års verksamhetsberättelse presenterades i ord och bild. Stig Marz visade en film från ett besök på Göransgården den 28 mars 2014 där han intervjuade Ragnar Jönsson, Gun-Maj Svensson och Karin Bodefält.

Stig Marz visade traditionsenligt en film på årsmötet.

Den 7 februari berättade Alf och Pernilla Wihrén om Vrigstads Ostkaksbageris historia. Lennart Rolf startade verksamheten som 1980 övertogs av Ingemar Rolf och Alf Wihrén. 1989 gjordes nästa ägarskifte där Ingemar tog hand om osttillverkningen och Alf och hustrun Birgitta övertog ostkaksbageriet.

Sedan dess har företaget utvecklats kraftigt. Man har idag avtal med bl.a. ICA och Coop och företaget har bl.a. fått bygga ut lokalerna och investerat i ny produktionsutrustning. 2013 diskuterade man inom familjen hur man skulle hantera företaget långsiktigt. Pernilla visade då intresse av att engagera sig och är sedan 2014 heltidsanställd i bolaget. Ambitionen är att fortsätta växa och på sikt driva verksamheten i tvåskift.

Alf och Pernilla Wihrén berättade på ett engagerat sätt om företagets historia.