Aktuellt

Vrigstads Hembygdsförening anordnar varje år ett antal temakvällar och andra aktiviteter.

Kommande aktiviteter:
Den planerade träffen torsdagen den 16 april är inställd. Vi planerar att genomföra den i höst i stället.

Onsdagen den 29 juli, kl. 17.30, planerar vi en kyrkogårdsvandring – om inte coronaviruset fortsätter sin framfart.

Genomförda aktiviteter:
Med restriktioner om att undvika handhälsningar, hålla avstånd och genom att avstå från den annars helt obligatoriska kaffeserveringen genomförde Vrigstads hembygdsförening torsdagen den 19 mars sitt årsmöte på torsdagskvällen.

Föreningen kunde se tillbaka på ett framgångsrikt 2019 då man åter ökat antalet medlemmar rejält, nu till 450. Tio aktiviteter genomfördes under året, bl.a. en torpvandring, en kyrkogårdsvandring samt ett stort antal tematräffar.

Föreningens årsberättelse presenterades i form av en film där det framgick att föreningen under året gjort en stor renovering av hembygdsstugan Gröndal.

Stig Marz, som varit med i styrelsen i nästan 50 år hade avböjt omval, och styrelsen fick nu följande utseende: Börje Cronvall, ordförande, Kerstin Carlsson, Marita Borkowski, Sven-Olof Svensson, Marie Olofsson, Andreas Ljung och Catharina Andersson. Till ny styrelsesuppleant valdes Ted Wolfram.

Som avslutning på kvällen visades en film Stig Marz spelat in 1998 och Gamla skolgården i Vrigstad och dess historia.

Torsdagen den 6 februari anordnade föreningen en träff med visning av gamla bilder från Vrigstad. Kvällen inleddes med att Ted Wolfram presenterade den nya sökfunktion för bildarkivet som finns på hemsidan. Ted har hjälpt föreningen med funktionen och den underlättar när man letar bilder.

Arbetet med den nya boken om skolorna i Vrigstad socken pågår för fullt och till den vill föreningen gärna ha in egna berättelser och bilder från personer med koppling till skolan. Vi visade bilder Henry Johansson (Renshult) tagit under 1950-talet och fick hjälp med att identifiera personer på dessa.

Under kvällen fick vi in ett stort antal bilder som besökarna tagit med sig. Här tittar Harriet Strömqvist, Ann-Britt Lagerkvist, Pia Lönnborg, Birgitta Johansson på bilder som Marita Borkowski tagit med sig.

Efter kaffepausen visades ett antal bilder från 1960-talet och framåt från föreningens bildarkiv.