JB Transport AB

Det började 1937 då Sture Brogård, Jonny Brogårds far, startade Brogårds Åkeri i Hylletofta. Första
bilen var en Volvo av 1937-års modell. Bilen var ett mellanting mellan buss och lastbil med en stor hytt för tio passagerare. På förmiddagarna kördes bl.a. mjölk och post. På eftermiddagarna var det massaved till Vaggeryd som transporterades på flaket.

Under kriget körde Sture ved åt Bränslekommissionen och fick därmed tillgång till både bensin och däck – men i ransonerade mängder. Antalet bilar ökade successivt. 1966 köpte sönerna Jonny och Claes-Peter in sig i företaget, med 25 % vardera. 1985 såldes hela företaget, med totalt tolv bilar, till Sävsjö Transport AB.

1986 startade Jonny Brogård i egen regi, J B Transport AB, och hade då ett flisekipage. Företaget växte och 1997 flyttade man till Vrigstad. Då hyrde man in sig hos Ragnvald Larsson på Åkarevägen 2 i Vrigstad. 1994 började Jonnys son Martin i företaget och han blev transportledare 1997.

År 2000 köpte Martin 50 % av företaget och året efter tillträdde han som vd efter Jonny. I början av 2000-talet förvärvade företaget fastigheten på Åkarevägen. 2010 förvärvade Martin ytterligare 40 % av aktierna och i mars 2013 köpte han resterande del för att bli ensamägare tillsammans med sin fru Jeanette.

I dag har företaget utvecklats till att omfatta sju bilar och 17 anställda. Huvudtransporterna är flis men allt eftersom JB-transport expanderat transporteras numera även mycket övrigt gods t.ex. virke, valstråd, wellpapp m.m.

Numera har företaget även en lastbil med påhängstruck som levererar kutterbalar till bönder m.m. Företaget sköter även stackning och utlastning på tre stycken bränsleterminaler med egna lastmaskiner.

Johnny Brogård med en Volvo från 1961.
Martin Brogård framför några av företagets lastbilar.