Gustavsson och Larssons Åkeri

1954 blev Ragnvald Larsson delägare i Åke Gustavssons Åkeri. Åke var född 1930 i Bjällebo. Åke hade tidigare köpt en lastbil av sin storebror Rune, född 1929 i Bjällebo. Rune hade köpt lastbilen av Josef på Toppen, som är granngård till Bjällebo.

Lastbilen som Åke körde timmer med hamnade i diket och förstördes delvis. Åke köpte då en ny Scania Vabis årsmodell 1954. Åke och Ragnvald hade sedan 3-4 lastbilar som de körde timmer, sågat virke och grus med.

I slutet av 50-talet och början av 60-talet köpte Larsson och Gustavsson lastbilar av Sten Lindh och av Brogårds i Hylletofta. De hade nu minst fem lastbilar och körde timmer, massaved, byggmaterial m.m. Åkeriet utökades med fler lastbilar och fler chaufförer.

1964 delade Åke och Ragnvald på firman. De hade då fem lastbilar vardera.

Se även Ragnvald Larssons Åkeri.