Saga Antik o Handel AB

2008 öppnade Sven-Arne Andersson och Clas Lamme Saga Antik o Handel i tidigare Rundstedts
lokaler, Torget 11. Efter två år lämnade Clas Lamme företaget och ersattes av Gunnar Tällberg.

2011 förvärvade man CJ Möblers tidigare lokal, med cirka 700 m2, där man har snickeri och lager samt renoverar möbler. Redan i augusti 2006 hade Sven-Arne Andersson förvärvat Apotekshuset, Jönköpingsvägen 3. Men först i maj 2014 hade Apoteket flyttat ut och man kunde efter renovering flytta sin antikhandel dit.

I augusti 2015 tog man över en del av Antika Rums lokaler på Jönköpingsvägen 1 och fr.o.m. september 2016 disponerar man hela affärslokalen.

Ägarna har ytterligare ett företag – Saga Antik o Inredning. Via detta företag har man bl.a. gjort omfattande renoveringsarbeten åt Armémuseum och olika regementen. Många produkter säljs också via auktion på Bukowskis.

Sven-Arne Andersson och Gunnar Tällberg i Saga Antik o Handel AB.