Konsum

1933 hade Gunnar Gustafsson, född i Sunnerby 1901, uppfört ett bostadshus med affärslokaler vid den gamla marknadsplatsen, Marknadsgatan 1. Här startade han egen speceriaffär.

Konkurrensen från de etablerade affärsidkarna i Vrigstad var emellertid hård och tanken på att bilda en konsumtionsförening framfördes av några av Gunnars kunder. Man tog kontakt med den kooperativa affären i Sävsjö och frågade om de ville hjälpa till. Svaret var ja, men villkoret var att man först skaffade 70 medlemmar.

Nu satte en intensiv värvningskampanj igång. Gunnar var förstås självskriven som medlemsvärvare och cyklade runt i socknen för att göra folk intresserade av kooperationstanken. Han fick god hjälp av muraren Per Johnsson och byggmästaren Karl Klasson, som båda ivrade för ett bildande och var de som från början väckt tanken. Värvningen gick bra och kravet på 70 medlemmar uppnåddes med god marginal.

De som tecknade sig fick punga ut med 20 kronor i medlemsavgift, vilket blev startkapitalet för inköp av varor. Den 1 mars 1934 kunde så affären öppnas med Gunnar Gustafsson som föreståndare. Affären var en filial till Sävsjöaffären och kallades butik 2.

Styrelsen hade sitt säte i Sävsjö med två representanter från Vrigstadaffären. De som fick styrelseplatserna var initiativtagarna byggmästaren Karl Klasson och muraren Per Johnsson. Det berättas att vid mötet, då föreningen i Vrigstad bildades och styrelse skulle väljas, reste sig Karl Klasson upp och yttrade: ”Jag ska vara med i styrelsen för jag är född kooperativt”.

Dagskassan var i början omkring 100 kronor. Om beloppet översteg de 100 kronorna skulle pengarna sättas in på banken samma dag eller senast dagen efter. Inga stora summor fick förvaras i affären
eller bostaden. En gång per vecka kom Karl Klasson, som var kassakontrollant, och ”läste av” kassan och skrev rapport som sändes till Sävsjö.

Öppettiderna i Vrigstad var från klockan 8.00 till 19.00 alla dagar utom söndagar. Detta gjorde att ett biträde anställdes redan från starten. Det blev Lennart Johnsson, son till skomakaren Wille Johnsson. Gunnar Gustafsson arbetade som föreståndare i 13 år, fram till 1947, då han övertog John Johanssons affär vid torget.

Efter Gunnar tillträdde Olle Cesar som föreståndare. Han hade anställts som biträde 1946. Efter Olle kom Inge Johansson. Bland biträdena som kom och gick kan nämnas Göran Lindblad, Gunlis Hjort, Margareta Vink, Siv Aronsson och Nils Adolfsson. Efter Inge kom Olle Persson, som också blev den siste föreståndaren. Han slutade 1962.

Därefter drevs affären med personal från Sävsjö fram till nedläggningen 1964.

Kooperativa affären eller Konsum som det också kom att heta cirka 1935.
Inge Johansson var under en period föreståndare för Konsum. Här en bild framför affären med Alf i barnvagnen.
Olle Persson var den siste föreståndaren för Konsumbutiken i Vrigstad.