Jotos

Efter tidigare ägaren Sture Svenssons död 1971 såldes affären till Gunnar Thor, som tidigare hade haft affär i Sävsjö. Själva fastigheten behöll Ingrid Svensson till 1978, då den såldes till Dagab Syd AB.

Gunnar Thor hade tidigare en affär i Sävsjö under namnet Jotos Livs – ett namn som Gunnar tog med sig till affären i Vrigstad. 1978-79 gjordes en stor tillbyggnad av fastigheten. Jotos disponerade nu 750 m2 sedan man tagit över de utrymmen som Skånska Banken tidigare haft. Charkavdelningen byggdes ut med grill och man fick ett nytt personalrum och en kontorslokal. Samtidigt revs den gamla trälängan med lagerutrymmen bakom affären. Man fick nu plats för en ny väg ut till Korpral Gräns väg.

1981 övertog sönerna Anders, Göran och Lennart affären och aktiebolaget Thors Livs. 1984 övertog Anders brodern Lennarts del och året efter avlider Göran. Efter det var det Anders tillsammans med hustrun Mariann som drev verksamheten. Affären tillhör livsmedelskedjan Hemköp.

1999 gjordes ytterligare en stor ombyggnation där man utökade lokalen.

2015 drabbades familjen av ytterligare ett dödsfall. Anders avled efter en tids sjukdom. Mariann står nu, 2016, som ensam ägare till bolaget, men har stöd av bl.a. barnen Magnus och Malena, som är delaktiga i den dagliga verksamheten.

Annons i samband med Gunnar Thors övertagande av affären.
Margareta Vink expedieras av Anders Thor, Inger Lindblad och Ingrid Andersson i charkdisken.
Gillis Almqvist och Lennart Thor skyltar upp kundparkeringen 1983.
Personalen har julpyntat affären 1990.
Gunnar Thor säljer korv tillsammans med barnbarnen Malena och Magnus 1990.
Personalresa.
Anders Thor, Margareta Wolfram samt Malena och Mariann Thor i charkdisken 2011.
Mariann Thor tillsammans med Malena och Magnus.
Mariann Thor tar betalt av Sven Lindberg. Bild från boken ”Vrigstad i maj 2018”.