Gulf Bensinstation

Bensinmacken startades 1958 av Rudolf Claesson och Olle Andersson. De hade en bensinpump utanför sin bilverkstad och när Esso byggdes ville man modernisera och hänga med.

Varken Olle eller Rudolf jobbade där utan Erik Fyhrlund var förman. Övriga anställda var bl.a. Lasse Hegg och Gösta Johansson, Hökaberg.

Stationen erbjöd bensinförsäljning, tvätt, rundsmörjning och däckservice samt underredsbehandling av personbilar.

1964 började Johnny Johansson och Kurt
Ekström jobba på macken och 1970 köpte de inkråmet, men ej fastigheten. Då arbetade fyra personer heltid plus några på deltid. De utökade verksamheten med att även serva lastbilar.

1981 överlät Johnny Johansson och Kurt Ekström verksamheten till Lennart Lindqvist, som startade Vrigstad Bensin & Service Lennart Lindqvist AB. Han köpte också fastigheten.

I november 1982 övertog Kjell Gustavsson, Rörvik, verksamheten. Han hade en anställd och en beredskapsarbetare.

Jerker Bergqvists firma J.B. Försäljning AB övertog Gulf 1986. Han drev den fram till cirka 1995. Då ville Gulf lägga ner macken. Man löste då ut
Jerker och stängde stationen.

Qstar öppnade åter bensinmack på platsen 2005.

Kjell Gustavsson, Anders Stafström och Roger Andersson 1982.