Protokoll

Årsmötesprotokoll.

Här finner du Vrigstads Hembygdsförenings årsmötesprotokoll från föreningens bildande 1948 samt protokollen från de senaste åren.

2020 
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

1948