Bolagsgården

Bolagsgården kallades huset t. v. på bilden, nordväst om åbron. Det byggdes i början av 1840-talet av ett bolag, bl. a. för att få lokaler till läkare och apotek.

Fakta_bygg_bolagsgd
Vrigstads förste provinsialläkare, d:r C A Bäckström, flyttade in här år 1846 och apoteket, som till en början var filial till apoteket i Jönköping, öppnades 1842 i den västra delen av huset. I östra utbyggnaden öppnade patron Johan Ek på 1880-talet en filialbutik, som förestods av hans bror Axel.

Provinsialläkaren C D Lindskog var vid sin död år 1885 ensam ägare till huset. Hans sterbhus sålde det till fru Elin Gustafschöld, som år 1913 i sin tur sålde det till Vrigstads Sparbank. Banken hade sedan sina lokaler här fram till 1960, då nuvarande sparbankshuset byggdes.

Huset till höger, på bilden ovan, är äldre än Bolagsgården. Här hade sparbanken sina första lokaler under åren 1867-1886 och här bodde på 1850-talet kantor Sven Granqvist, morfar till sångarbröderna Ralf. Under några månader hösten 1856 var den världsberömda sångerskan Kristina Nilsson gäst hos kantor Granqvist och fick av honom sina första sång- och musiklektioner. Hon kom till augustimarknaden 1856 i sällskap med sin bror Sven och björntämjaren Kalle Kruse, en välkänd figur på den tidens marknader. Alla husen t.h. på bilden är nu borta. Det hus som nu står på tomten byggdes 1910.