Arnold Arvidssons Bilverkstad

I början av 70-talet, efter att ha slutat på Nynäs-macken, startade Arnold en bilverkstad. Han köpte den lokal som Nordiska Trähus hade använt några månader till sin nystartade produktion, på Gästgivaregatan 17.

För att anpassa lokalen till bilverkstad gjordes en smörjgrop och senare gjordes en tillbyggnad med tvätthall. Arnold anställde Nils Johansson som medhjälpare.

Arnold bedrev rörelsen till början på 80-talet. Fastigheten hade han kvar som garage och förråd fram till början av 90-talet.