Wihrén & Johansson Byggnads AB

Firman startades 1974 av Alf Wihrén och Anders Johansson. Företaget avvecklades i augusti 1980. Anställda var, utöver ägarna, Erik Karlsson, Gustav Stedt, murare Verner Mallander och Kjell Wihrén.