Vrigstad Bygg AB

Firman startade 1970 genom att bröderna Arvid och Bengt Gunnarsson köpte aktierna i Lägerstens Byggnadsfirma AB. Arvid skötte det ekonomiska plus murade på byggena, Bengt räknade på anbud, var arbetsledare och skötte målning och snickeriarbeten.

Firman hade som mest 13 anställda. Där har också funnits lärlingar anställda. Under de år firman var verksam byggde de ett 50-tal villor i Vrigstad med omnejd. Företaget gjorde en utbyggnad av Nordiska Trähus lokaler, byggde upp Värdshuset efter branden 1976 och byggde Gema-varuhuset. En specialitet var att reparera ladugårdar vars konstruktioner börjat spricka.

Ganska snart efter starten inköptes en tomt på Stockarydsvägen 15 och där byggde bröderna sitt kontor med matrum samt lagerlokal. Efter en tid tillköptes mer tomtmark och en större lagerbyggnad uppfördes. 2005 såldes fastigheten med byggnader till Vrigstad Ostkaksbageri AB och AB Smålandsost.

Företaget upphörde 2004.

Bengt Gunnarsson minns: Varför blev det Vrigstad Bygg? Jag var anställd hos Gunnar Lägersten sedan 1969 och gift med dottern IngaLill. Gunnar var utsliten i nacke och rygg, vilket gjorde att han inte kunde fortsätta med byggfirman. Jag fick då erbjudande om att tillsammans med
Arvid fortsätta med firman. Arvid blev anställd på Lägerstens byggfirma våren 1970.

När Staffan Karlsson efter 13 års anställning slutade för att börja hos Lindblads måleri och blev påmind om att han snickrat hos oss i 13 år protesterade han och sa: ”Det var väl bara 11 år, för de två första åren fick jag ju bara städa!”

I februari 1976 brann det gamla värdshuset ner. Gunnar Lägersten och Konrad Lönnborg hade år 1960 ”rullat” det över vägen till nuvarande plats. Det var en stor förlust när det anrika Värdshuset brann ner.

På semestern 1976 frågade jag Gunnar (Lägersten) om det fanns intresse att bygga upp ett nytt värdshus. Gunnar tände på alla cylindrar. Vi blev sex delägare, som satsade på ett nytt värdshus som Vrigstad Bygg skulle bygga. Delägarna var från SwedHus Gunnar Lägersten, Rune Olofsson, John Svensson och Ingemar Broddegård och från Vrigstad Bygg AB Bengt Gunnarsson och Arvid Gunnarsson. IngaLill Gunnarsson Lägersten gjorde huvudritningen och Sven-Åke Gårdstam utförde konstruktionsritningarna.

Det blev en snörik vinter, så mycket tid gick åt att skotta snö och värma mursand. Två betongvalv skulle formas och gjutas, ett över källaren och ett över första våningen.

I den bärande takkonstruktionen skulle långa timmerstockar ingå. Vi hade en äldre snickare, Sven Bolander, som kunde utföra det arbetet med ”skräyxa”. Den gamla murstocken var kvar och förstärktes med en lång invändig järntub så att den inte skulle falla under tiden byggnadsarbetet pågick.

Arbetarskyddsstyrelsen ville stoppa bygget vid en besiktning, men vi lyckades med den åtgärden få tillstånd att fortsätta bygget. Vi blev klara till vårmarknaden 1977 och det var en sann upplevelse att på förmiddagen gå genom det moderna restaurangköket och se och känna doften av köttbullarna på stekbordet!

1990-talet började med en märkbar minskning av villabyggandet i Vrigstad. Vi hade då ingen anställd kvar. I mitten av 90-talet var det mycket svårt, ja nästintill omöjligt att få arbete på vintern.

Vid några tillfällen, när vi inte haft några projekt på gång i Vrigstad, har vi jobbat för Sandsjöfors modulbyggen med monteringsarbeten på byggplatser på flera ställen i Stockholm. 1983 blev det några veckors byggnation i London. I början på 90-talet efter Berlinmurens fall var det mycket byggarbete i Tyskland. Vi gjorde en del arbeten i Leipzig. I forna Östberlin var vi med och byggde en jättestor villa. Där var vi fem byggnadsarbetare från Sverige.

Det sista stora jobbet var renovering av Alfred Dahls lägenhet över bankmuseet i Vrigstad. I
arbetet ingick också målning och tapetsering med nygamla tapeter. Det var många sammanträden med byggkommittén och arbetet passade oss eftersom vi var vana vid att arbeta med gamla hus. Efter semestern utförde vi ommålning av huset utvändigt.

När allt var färdigt i november 2003 var det en stor invigningsfest, då landshövdingen Birgit Friggebo klippte det blågula bandet. Därefter följde middag på Vrigstad Wärdshus för Dahls släkt, bankfolk, landshövdingen, hovrättspresident Petri, representanter för samhällsföreningen och oss hantverkare.

Bengt Gunnarsson på Vrigstad Bygg AB i samband med en av byggnationerna utomlands i början av 1990-talet.

Gustav Sjögren och Sven Bolander skräder bjälkar till värdshusets takkonstruktion. Bild från 1977.