Josef Karlsson

Josef Karlsson drev en byggfirma där Olle Andersson, Pålastugan och Simon Lagerqvist var anställda.