Vrigstad Byggnadssmide

När Vrigstads nuvarande Missionskyrka byggdes 1931, blev det gamla missionshuset ledigt. Det hade uppförts 1862. Det såldes då till Karl Karlsson, som startade bilverkstad och byggnadssmide i lokalerna som låg vid Växjövägen cirka 100 meter före rondellen till Södra vägen. Karlsson skötte själv bilverkstaden och anställde senare John Lindberg, allmänt kallad ”Musse” till byggnadssmidet. Huset brann ned till grunden 1943 och en ny modern verkstad uppfördes på samma plats.

Efter ungefär tio års anställning startade ”Musse” 1947 det egna företaget Vrigstad Byggnadssmide. Produktionen bestod av järnräcken för fasader, trappor, balkonger och övrigt byggnadssmide.

Bl.a. jobbade Jarl Nilsson, Eiving Jonasson, Lennart Karlsson och Bertil Rydell där. Alla startade sedan eget. Arnold Johansson, Christer Lindberg och Lars Haegerstam var andra av Lindbergs arbetare.

1944 fick Sten Lindh tillstånd att uppföra ett större tillbygge av sitt garage på tomten bakom skofabriken. AB Linjebus hade sina bussar där och där fanns också en BP-bensinmack.

1954 sålde Sten Lindh garagebyggnaderna till John ”Musse” Lindberg som flyttade sin smidesverkstad dit. Lindberg fick överta kontraktet med AB Linjebuss men bensinmacken ingick inte. Den skulle vara borta efter 1 juli 1955.

Som mest var man 27 personer som jobbade på företaget under 50- och 60-talet.

”Musse” avvecklade företaget runt 1970.

Minnen om ”Musse”: Att Musse var en uppskattad person i samhället visar nedanstående historia. Musse var alltid glad och med glimten i ögat. Ett bevis på uppskattning visade vrigstadborna när Musse miste allt han ägde då det gamla missionshuset brann ned till grunden 1943.

I ett brev från kronolänsman Alfred Dahl till dottern Anna-Beth i Stockholm 1943 skriver han: ”Om den skräckinjagande eldsvådan i lördags natt må anföras något om Wrigstadbornas hjälpsamhet. Verkstaden var ju inrymd i gamla missionshuset, ett hus av ansenliga dimensioner samt helt av timmer, som tillika med åtskilliga eldfängda saker gåvo sådan näring åt elden, att sprutorna förmådde intet. Och på cirka två timmar låg huset med allt innehåll jämnat med grunden.

På övre botten hade en arbetare (”Musse”) sin bostad. Där hade han samlat för bosättning och förestående giftermål och hade också bland annat kontant 640 kronor inneliggande. Han väcktes av inträngande lågor och måste äntra sig ner vid sidan av gaveln, iklädd blott skjorta och byxor.

Han blev föremål för allas medömkan, listor sattes igång. Och i måndags såg jag en lista i vilken förekommo flera poster på 100 och 50 kronor, förutom de många på 10 kr. Han fick dessutom nya kläder. Var inte detta fint av Wrigstadborna!”

På ett foto från 1920 syns det gamla missionshuset, som senare blev bil- och smidesverkstad.
John ”Musse” Lindberg med sonen Christer.
”Musses” hustru Margit Lindberg skötte det mesta av administrationen.
1954 sålde Sten Lindh sin garagebyggnad till ”Musse”.
Annons för Vrigstad Byggnadssmide 1955.