Allt i Räck

Fabrikör Bertil Rydell fick sin yrkesutbildning i John ”Musse” Lindbergs smidesverkstad.

Bertil hade sin verkstad utefter Sävsjövägen strax utanför samhället, 300 meter från vägen på höger sida. Fabriken var tidigare ett cementgjuteri.

Vid sidan om fabriken låg Vrigstads vattenverk. Därifrån pumpades dricksvattnet till samhället.
(Senare flyttades vattenverket till sin nuvarande plats vid Pelikroken.)

Bertil Rydell tillverkade och monterade allt i smide, soptunnor i plåt, takstegar, balkongräcken, staket. Han var till hjälp om någon behövde ha något svetsat, både i verkstaden och på landsbygden runt Vrigstad.

Bertil Rydell svetsar ett markisfäste 1983.
Bertil Rydell i samarbete med Verner Vink 1983.