Kalle Smé

Vid Lunden/Gubbakulan utmed Växjövägen hade Kalle Smé sin smedja.

Smeden Carl August Persson-Johansson, föddes 1846 i fastigheten Rosendal under Lunnaberg. Fadern hette Pehr Johan Petersson och var smed. Carl August vistades i Rogberga socken 1879 till 1882 då han återvände till Vrigstad. Han hade då arbetat som smed i Åkerby i Rogberga.

När han återvänder bosätter sig familjen i Slätten under Sunnerby Ågård, men redan året efter flyttar de till Lunden under Vrigstad Gästgivargård. Troligen byggde han själv stugan. Smedjan låg
ungefär där dansbanan i festplatsen Lunden, senare Gubbakulan, låg.

Smeden Carl August går ur tiden 1909. Dottern Beda och sonen Edvin Karlsson bor kvar i Lunden till sin bortgång. Efter Edvins bortgång 1984 flyttas stugan till Hjälmseryd och ligger öster om Växjövägen och något söder om avtagsvägen till Möcklehult vid Hjälmsbodarna.

Ungefär där Gubbakulans dansgolv låg hade Kalle smé sin smedja. Bilden är tagen vid Lunden omkring 1912 och till höger på bilden skymtar smedjan. Kalles änka Inga syns i mörk klänning i mitten av bilden.