Vrigstad Snickerifabrik

Frans Johansson, Granhaga, startar 1918 Granhaga Snickerifabrik vid Hagen utmed Stockarydsvägen. Frans August Johansson var född på Hoåsen, 1887 i Vrigstad och dog 1954.

Man tillverkade beställningssnickerier av olika slag: t.ex. köksinredningar och trappor. Frans hade även goda kontakter med lantbruket och gjorde vagnar och kälkar till traktens bönder.

Sonen Gustav började jobba på företaget 1930 och 1944 byggdes en ny fabrik. I annons 1953 hette den Frans Johanssons Snickeriverkstad.

Vid faderns bortgång 1954 tas företaget över av Gustav Johansson tillsammans med en broder, Karl.

Tillverkningen bestod av byggnadssnickerier, garageportar, ytterdörrar, trappor, fönsterdörrar
samt in- och utåtgående fönster.

Sedan Karl lämnat samarbetet fortsatte Gustav själv med företaget och byggde en ny fabrik, som stod klar 1964, med inriktning på tillverkning av fönster och glasdörrar. I början blev det mycket leveranser till de uppväxande förorterna runt Göteborg. Gustav hade då också ett gott samarbete med andra snickerifabriker i Sävsjö och Sandsjöfors. På så sätt kunde de tillsammans klara av stororderna. Totalt gjordes ytterligare flera tillbyggnader, bl.a. 1968, 1972 och 1975, den sista med ytterligare 950 m2 – produktions- och kontorslokaler.

Sedan starten av Nordiska Trähus 1969 blev dessa företagets största kund.

Det var ett riktigt familjeföretag där hustrun Astrid, sönerna Rolf och Tomas samt svärsönerna Gerhard Weilund och Arnold Johansson också jobbade.

Marknaden för småhustillverkarna vek i början av 80-talet, men man täckte upp mycket med att tillverka för ROT-sektorn. Man hade en relativt stor tillverkning av specialfönster, t.ex. för ombyggnation av äldre hus. Produkterna marknadsfördes under namnet VS Fönstret.

1987 såldes Vrigstads Snickerifabrik till Nordiska Trähus. Företaget hade då 15 anställda och ambitionen från NTs sida var att öka produktionen.

Gustav Johansson 1983.

Arnold och Rolf Johansson i fabriken 1983.