Vrigstad Industriprodukter

Gunnar Lägersten och Konrad Lönnborg planerade att tillverka ”bosabänken” – ett skydd att sätta mellan fram- och baksätena för att förhindra att barn trillar ned mellan sätena.

Gösta Lövgren, Stockholm, hade patent på produkten och han hade lagt ut tillverkningen till
företaget. Produkten bestod av en galonklädd spånplatta.

Tidningsklipp från 1965 om Vrigstad Industriprodukter.