Swed-Hus

Företaget startade hösten 1973 i lokaler vid Källebergsvägen. Det var Swedhus kommanditbolag som stod bakom satsningen i den starkt expanderande trähusbranschen.

Grundare var en kvintett med stor erfarenhet och yrkeskunskap: Gunnar Lägersten, Rune Olofsson, John Svensson, Sigurd Filipsson och Weine Svensson. Några år var också Ingemar Broddegård från Sävsjö med i företaget.

Tillsammans med två anställda producerade man redan första året för cirka fem miljoner kronor. 1975 byggdes fabriken till och kom därefter att omfatta närmare 6 000 m2. Simon Elgh och Curt Hjälmefjord anställdes som försäljare.

Man planerade att ganska snart komma upp i en produktion av 200 hus/år. 1977 var ett 50-tal
anställda i produktionen och på kontoret. Företaget hade då elva försäljningskontor ute i landet.
Omsättningen var cirka 20 miljoner kronor.

Hus exporterades till Norge och Finland och man hade goda förhoppningar om snabbt ökade siffror. I en närliggande fabrik, också den på Källebergsvägen, producerade man olika detaljer som komplement till husfabriken.

1982 hade omsättningen stigit till 46 miljoner kronor. 300 hus tillverkades och en order till Norge verkade lovande. I det läget lämnar Lägersten och Filipsson företaget efter nästan tio års engagemang. John Svensson och Ingemar Broddegård hade stigit av tidigare. Rune Olofsson och Weine Svensson beslöt sig då för att på egen hand driva företaget vidare.

Vikande konjunkturer, stora kundförluster bl.a. i Schweiz, stigande räntor på utlandskrediterna med försämrad likviditet som följd gjorde att husfabriken kom på obestånd med konkurs som följd 1983.

Olika ägarkonstellationer gjorde de närmaste åren flera försök att starta upp verksamheten igen, men utan framgång. I dag bor dock 52 vrigstadsfamiljer i hus tillverkade på Swed-Hus.

Gunnar Lägersten, Sigurd Filipsson, Weine Svensson, John Svensson, Rune Olofsson och Ingemar Broddegård samlade 1983.

Rune Olofsson och Curt Hjälmefjord planerade för en fortsatt exportsatsning. Artikeln från november 1982.

Tidningsartiklarna om Swed-Hus var många. Här en artikel från november 1983.