Smålandsvillan

Smålansvillan är ett dotterföretag till Myresjöhus. Man tillverkar hus byggda i volymteknik, vilket innebär att husen sätts samman av två eller tre moduler, som görs helt färdiga i fabrik. Arbetet innefattar även målning, tapetsering, golvläggning samt el- och VVS-installationer.

Husen är konstruerade så att de skall vara lätta att montera. På färdig grund tar det bara två-tre dagar tills huset är klart för inflyttning.

Företaget har säljkontor över hela landet och även ett i Norge.

Tillverkningen började i mitten av 90-talet i liten skala i Flexators fabriker i Anneberg. Företaget flyttade snart till lokaler, som Flexator hade i Eslöv.

När dessa inte visade sig motsvara kraven vände man blickarna mot de tomma fabrikslokaler som Nordiska Trähus lämnat i Vrigstad. Dessa visade sig passa väl för Smålandsvillans tillverkning och år 2000 flyttades produktionen dit. Redan 2005 hade man vuxit ur kostymen och nya fräscha lokaler i
anslutning till de befintliga kunde tas i bruk.

Efter att företagett haft några år med stark tillväxt på 2000-talet kom finanskrisen 2008. Detta medförde nästan tvärstopp i husproduktionen. Nu följde två-tre svåra år men efter 2011 har det gått snabbt uppåt igen.

Företaget har, 2016, 156 anställda i produktionen och sex medarbetare på kontoret.

32 moduler lämnar fabriken varje vecka.

Produktionsytan har vuxit till 12 500 m2, där förutom svensk personal även invandrare från
Polen, Estland, Ungern, Syrien, Afghanistan och Irak arbetar. De får utöver arbete även undervisning i svenska.

Platschefen Johan Palmberg, som själv arbetat sig upp från golvet, berättar att det är stor efterfrågan på modulhus. Det är bl.a. till bostäder för alla flyktingar, som de senaste åren kommit till Sverige. Han berättar även att man förutom villor också bygger tvåplanshus och 2016 även skall bygga fyravåningshus i trä. Produktionen sker sedan några år tillbaka efter löpande bandprincipen. Golv, ytter- och innerväggar monteras på ett band i ena änden av fabriken. Vid en bestämd tidpunkt flyttar modulen framåt till olika stationer för olika arbetsmoment. I sista skedet har man en färdig produkt som då städas och avsynas för att vara felfri vid leveransen.

Hela Myresjökoncernen inklusive Smålandsvillan och en andra produktionsenhet i Sundsvall ägs
sedan 2007 av det norska företaget OBOS. OBOS är ett kooperativt företag med 400 000 medlemmar där vinsten återinvesteras i rörelsen.

Per-Inge och Petra Karlsson spikar takkassetter.

P-O Karlsson och Ewa Blom i nybyggets kök, där köksinredningen nu är på plats.

Smålandsvillans platschef Johan Palmberg framför produktionslinan.