Byggnadssnickerier VJ i Vrigstad AB

På Källebergsvägen 9 startade SwedHus tillverkning av fönster och andra snickerier för sin husproduktion.

Denna del av företaget såldes 1980 till Verner Jönsson, som namnändrade bolaget till Byggnadssnickerier VJ i Vrigstad AB. 12 anställda fanns vid övertagandet.

Man hade tillverkning av dörrar, fönster och
andra byggnadssnickerier. 70-80 % av produktionen gick till Swedhus.

Företaget såldes 1985, men lades ner efter cirka ett års verksamhet, främst p.g.a. Swedhus problem.

Eva och Verner Jönsson på kontoret på Byggnads-snickerier VJ i Vrigstad AB 1983.

VJs fabriksbyggnad 1983.