A. Sjöstrands Skrädderi

Anders August Sjöstrand, född i Stockaryd 1851, kom till Vrigstad från Stockaryd år 1900 med hustru och nio barn. Han bosatte sig i fastgheten Lundala vid Lunnaberg. Han köpte Lundala av målaren Karl Edvard Ekelöf och inredde sin skräddarverkstad i byggnaden.

År 1912 flyttade han till Stockaryd, men återvände till Vrigstad och Lundala redan 1915.

Han stod då fortfarande som ägare till Lundala. Skräddare Sjöstrand går ur tiden 1940 och ligger begravd på Vrigstads kyrkogård i kvarteret B.

Anders August Sjöstrand i slutet av 1870-talet.