Gamla Bankgården

Huset flyttades hit på 1840-talet från Lammhults Herrgård. Det kallades Bolagshuset och uppfördes för att inrymma läkare och apotek.

kultbank
Apoteket öppnades 1842 och läkaren började sin verksamhet 1846. En i raden av provinsialläkare blev ensam ägare till huset och tog 1867 initiativ till grundandet av Vrigstads Sparbank. Den hade sina första lokaler i det röda huset in på gården. 1913 förvärvade banken hela fastigheten och bedrev rörelse i huvudbyggnaden fram till 1960 då det nuvarande bankhuset byggdes.
På tomten finns alltså tre generationer bankbyggnader.
Efter 1960 hade de gamla banklokalerna olika hyresgäster, tills huset år 1988 inrättades som bankmuseum.
Muséet visas för grupper efter anmälan i banken.