Hembygdsvecka

Vrigstads Hembygdsförening har under många år samarbetat med Vrigstad skola i samband med deras s.k. Hembygdsvecka.

Under veckan har bl.a. styrelsemedlemmar i hembygdsföreningen ställt upp som resurspersoner för att berätta om marknaden, släktforskning, kyrkan, kyrkogården m.m. En viktig resurs i arbetet har varit det rika bildarkiv föreningen har.

Hembygdsvecka1

Under våren 2009 arbetade man i år 3 bl.a. med att teckna olika motiv från Vrigstad. Underlaget utgjordes av ett antal nya foton med miljöer från Vrigstad.

Hembygdsvecka2Släktforskning fick eleverna hjälp av Stig Marz med år 2000. Flera elever hittade anhöriga bland bilderna i bildarkivet.

Hembygdsvecka3Eleverna hade tidigare, 1998, också fått hjälp av Stig Marz om hur man släktforskar.