Styrelse

Vid föreningens årsmöte den 30 mars 2017 valdes följande att ingå
i styrelsen för verksamhetsåret 2017:
Börje Cronvall, ordförande, info@vrigstadshembygdsforening.se
Andreas Ljung
Kerstin Carlsson, sekreterare, kerstin.sjobo@gmail.com
Stig Marz, s.marz@spray.se
Lars Lindblad
Catharina Andersson
Marita Borkowski, kassör

Styrelsesuppleanter är Marie Olofsson, Sven-Olof Svensson, Bengt Gunnarsson och Lennart Davidsson.