Styrelse

Vid föreningens årsmöte den 21 mars 2019 valdes följande att ingå
i styrelsen för verksamhetsåret 2019:
Börje Cronvall, ordförande, info@vrigstadshembygdsforening.se
Kerstin Carlsson, sekreterare, kerstin.sjobo@gmail.com
Marita Borkowski, kassör
Stig Marz, marz.stig@gmail.com
Marie Olofsson
Andreas Ljung
Catharina Andersson

Styrelsesuppleanter är Sven-Olof Svensson, Bengt Gunnarsson, Lennart Davidsson och Sten-Anders Carlsson.

Revisorer är Kersti Frigert och Torbjörn Johansson.

Kaffekommittén består av Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Pia Lönnborg, Else-Marie Karlsson och Maj-Britt Svensson.

Valberedning är Göte Johanzon och Lennart Fyhrlund.