Styrelse

Vid föreningens årsmöte den 22 mars 2018 valdes följande att ingå
i styrelsen för verksamhetsåret 2018:
Börje Cronvall, ordförande, info@vrigstadshembygdsforening.se
Andreas Ljung
Kerstin Carlsson, sekreterare, kerstin.sjobo@gmail.com
Stig Marz, marz.stig@gmail.com
Marie Olofsson
Catharina Andersson
Marita Borkowski, kassör

Styrelsesuppleanter är Sven-Olof Svensson, Bengt Gunnarsson, Lennart Davidsson och Sten-Anders Carlsson.

Revisorer är Ingrid Hultberg och Torbjörn Johansson.

Kaffekommittén består av Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson, Birgitta Carlsson, Pia Lönnborg, Else-Marie Karlsson och Maj-Britt Svensson.

Valberedning är Göte Johanzon och Henning Johansson.